تشويق روابط عمومي هاي پرتلاش، هدف برگزاري جشنواره سلام

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، سعيد رضواني مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري خوزستان با اشاره به نقش مهم روابط عمومي ها در امر اطلاع رساني گفت: نكته مهم در عرصه اطلاع رساني رضايت خداوند، مردم و بهبود امور است. وي با اشاره به روش هاي جديد اطلاع رساني در روابط عمومي بيان داشت: ما با استفاده از اين روش هاي جديد، فضاي كار را از مدير محوري به موضوع محوري پيش برديم. در عرصه هاي مختلف سعي كرديم حقايق را منتقل و موضوعات انفعالي خارج شويم. جشنواره سلام براي تشويق روابط عمومي هاي پرتلاش برگزار مي شود رضواني با تأكيد بر شفافيت در امر اطلاع رساني و جلب اعتماد مردم افزود: سيل ماه هاي نخست سال اين امر را به خوبي ثابت كرد به طوري كه مردم اطلاعات و اخبار خود را بر اساس اعتماد از دستگاه ها دريافت مي كردند. مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري خوزستان با بيان اينكه دستگاه هاي مربوطه در بحران سيل خوب عمل كردند، تصريح كرد: دستگاه ها ضمن توجه به ذائقه مخاطب بر اساس نياز مخاطبان، رويداد ها را اطلاع رساني كردند. استفاده از ابزار هاي جديد اطلاع رساني ازجمله فضاي مجازي در روز هاي بحران ظرفيت مهمي بود كه به خوبي از آن استفاده شد. جشنواره سلام براي تشويق روابط عمومي هاي پرتلاش برگزار مي شود وي اذعان داشت: سيل اخير بحراني بود كه با اطلاع رساني تبديل به فرصت شد به گونه اي كه از عالي ترين مقامات كشور در استان حضور يافتند و خوزستان بيش از گذشته موردتوجه قرار گرفت. سعيد رضواني با بيان اينكه جشنواره سلام براي تشويق و حمايت روابط عمومي هاي پرتلاش برگزار مي شود اظهار داشت: تقدير از روابط عمومي هاي منتخب به معناي ضعيف بودن ديگر روابط عمومي ها نيست، اين جشنواره فرصتي براي معرفي روابط عمومي هاي پرتلاش است. اميدواريم سال هاي آينده شاهد حضور روابط عمومي هاي ديگر در رتبه هاي نخست باشيم. جشنواره سلام براي تشويق روابط عمومي هاي پرتلاش برگزار مي شود وي با بيان اينكه داوري بر اساس كيفيت آثار انجام شد، بيان كرد: در اين جشنواره 110 دستگاه شركت كردند كه از اين تعداد 85 اثر انتخاب و مورد ارزيابي داوران قرار گرفت كه در نهايت 26 اثر بر اساس محور ها و موضوعات ارائه شده به داوري گذاشته شد. رضواني گفت: سال گذشته هشت جلسه شوراي روابط عمومي هاي استان را برگزار كرديم كه حاصل آن برپايي نمايشگاه اشتغال و كارآفريني در ارديبهشت ماه، نمايشگاه هفته دولت در شهريورماه و نمايشگاه چهل سالگي انقلاب در اسفندماه بود، اين امر نشان دهنده اهتمام همكاران روابط عمومي دستگاه ها است.