معرفي كتاب «شهامت رهبري» اثر برني براون

آنچه برني براون در كتاب «شهامت رهبري» به عنوان رهبر از آن ياد مي كند، نوعي اشتياق و تمايل دروني به منظور افزايش شجاعت براي انجام كارهايي است كه از آن ها ترس داريم. رهبر يعني كسي كه مسئوليتي درقبال پيداكردن ظرفيت افراد و مسيرها دارد و مي تواند اين ظرفيت را گسترش دهد و از آن استفاده كند. دنيا براي رهبران شجاع جايي براي دعوت شدن به رقابت است. هدف اصلي كتاب، به اشتراك گذاري مهارت ها و توانايي هاي كسب شده در دل كار به عنوان رهبر به صورت دستورالعملي كاربردي است. اين كتاب راهنماي مناسبي براي افرادي است كه مي خواهند رهبري كاري را برعهده بگيرند؛ اما شجاعت آن را ندارند يا از اشتباه و شكست مي ترسند. اين افراد با كمك دستورالعمل مفيد برني براون در اين كتاب، شجاعت رهبري و پذيرش مسئوليت آن را كسب خواهند كرد و مي توانند به چيزي تبديل شوند كه هميشه در ذهن داشته اند.خلاصه ي كتابشهامت و جسارت داشتن در رهبري مجموعه اي از چهار مهارت اصلي است كه اين مهارت ها كاملا آموختني و مشهود و اندازه گيري شدني است. بدون رويارويي با وحشت از آسيب پذيري، هيچ گاه نمي توانيد اين شجاعت را كسب كنيد. آسيب پذيري موضوعي است كه از آن هراس داريم؛ اما اگر آن را با آغوش باز بپذيريم، خدمت بزرگي به خودمان كرده ايم و به عرصه ي جسارت و شهامت قدم گذاشته ايم. هسته ي اصلي به دست آوردن شهامت، رسيدن به قدرت آسيب پذيري است. اگر چنين مهارتي به دست آوريم، راه براي سه مهارت ديگر باز خواهد شد؛ يعني زندگي كردن طبق ارزش ها و شجاعت اعتمادكردن و آموختن رشد و پيشرفت. توانايي ما براي شهامت رهبري هيچ گاه بيشتر از قدرتمان در آسيب پذيري نخواهد شد.بزرگ ترين مانع ما براي رهبري باشهامت، ترس نيست؛ بلكه نحوه ي روبه روشدن و پاسخ دادن به ترس هايمان است. آن محافظ و زرهي كه براي حفاظت از خود دربرابر احساسات و افكارمان مي سازيم و رفتارهايي كه براي حفظ خود از ترس ها انجام مي دهيم، موانع ما براي رسيدن به همخواني با ارزش ها و اعتماد به همكارانمان است و جلو ما را مي گيرد كه بتوانيم شجاع ترين خود باشيم. ميزان دوست داشتن خود و خودآگاهي و خود را پذيرفتن مشخص مي كند چه كسي هستيم. اين مسئله تعيين كننده ي اين است كه چگونه رهبري هستيم.dare to lead/شهامت رهبري كتاب/ برنه براونبرني براون معتقد است مهارت هاي رهبري كه درباره ي آن ها صحبت مي كند، مهارت هاي جديدي نيستند و در طول زمان، رهبران همواره از اين مهارت ها براي رهبري شجاعانه استفاده كرده اند و آن ها را آموخته اند. او از مخاطبانش مي خواهد دست به كار شوند و آن ها را بياموزند. شجاعت امري مسري است؛ بنابراين، مي توان آن را از رهبران شجاع گرفت و در خود پرورش داد. او در اين كتاب قصد دارد به افراد كمك كند برخلاف تصورات غلط، از اشتباه نترسند و به رهبري وارد شوند و مسئوليت را برعهده بگيرند. سخن اصلي نويسنده اين است: «شما هرگز بدون قدرت آسيب پذيري، شجاعت را لمس نخواهيد كرد». براي اينكه رهبر شجاعي باشيم، بايد آسيب پذيربودن را بپذيريم و براي اينكه فردي باشيم كه دوست داريم، بايد سلاح هايمان را زمين بگذاريم و خودمان باشيم. خودبودن بدون آسيب پذيري ممكن نيست. هيچ موقعيتي وجود ندارد كه به شجاعت نياز داشته باشد؛ ولي در آن آسيب پذيري وجود نداشته باشد. هر موقعيتي كه از آينده ي آن بي خبر باشيم و نتيجه ي آن را نتوانيم كنترل كنيم، نوعي آسيب پذيري براي ما به وجود مي آورد.نكته ي مهم ديگري كه كتاب حاضر به آن مي پردازد، اين است كه اگر فردي بتواند ارزش هايش را فقط به دو ارزش هسته اي و اصلي محدود كند، از پسِ هر وضعيت ناملايمي برخواهد آمد. يكي از صفاتي كه برني براون براي رهبران قدرتمند برمي شمارد، داشتن شفافيت درباره ي ارزش هاي خود است. ارزش ها آن چيزهايي هستند كه براي هر فرد در زندگي مهم ترين موضوعات محسوب مي شوند. ارزش افراد مي تواند متفاوت باشد؛ ولي آنچه مهم است، داشتن شفافيت و صداقت دربرابر اين ارزش ها است؛ ارزش هاي انساني آزادي، قدرت، عشق، مهرباني، خانواده و از اين قبيل موارد است. افرادي كه به ارزش هاي خود واقف هستند، بسيار راحت تر با شرايط سخت روبه رو مي شوند.dare to lead/شهامت رهبري كتاب/ برنه براوندرباره ي كتابكتاب حاضر با عنوان انگليسي كامل Dare to lead : brave work, tough conversations, whole heart در سال 2018 در آمريكا در 300 صفحه منتشر شده است. اين كتاب همراه با سه كتاب ديگر از همين نويسنده، جزو پرفروش ترين كتاب هاي نيويورك تايمز و وب سايت آمازون محسوب مي شود.«شهامت رهبري» در حوزه ي كتاب هاي رهبري دسته بندي شده است. به تازگي نشر نوين اين كتاب را با ترجمه ي ناهيد ملكي و با عنوان كامل «شهامت رهبري : كار شجاعانه، مكالمات دشوار و صميميت جرئت بسيار و با اقتدار برخاستن در كار» به بازار عرضه كرده است. همچنين، انتشارات جنگل و واژه انديش اين كتاب را به زبان انگليسي و با چاپ افست منتشر كرده اند.درباره ي نويسندهبرني براون متولد سال 1965 در آمريكا و ساكن هوستون تگزاس است. او از سخنرانان مشهور تد است و سِمَت استادي دانشگاه هوستون را برعهده دارد. برني براون در يكي از سخنراني هايش در تد، خودش را «محقق داستان گو» معرفي كرده است. او تحقيقات كيفي انجام مي دهد و مدرك دانشگاهي اش در رشته ي مددكاري اجتماعي است. همچنين، سال ها درزمينه ي مددكاري فعاليت كرده است و نتايج اين فعاليت ها و ارتباط با افراد مختلف و تحقيقاتش را به صورت داستان هايي در سخنراني هايش بيان مي كند.سخنراني تد او در سال 2012 با عنوان «گوش دادن به شرم» تاكنون بيش از 11 ميليون بازديد داشته است. در سال 2010 در تد، براون درباره ي «قدرت آسيب پذيري» نيز سخنراني كرد كه حدود 42 ميليون بار ديده شده است. موضوعاتي كه او سال ها وقتش را صرف تحقيق و پژوهش كرده، آسيب پذيري، شجاعت، همدلي و اصالت است.dare to lead/شهامت رهبري كتاب/ برنه براوننقل قول هايي از نويسندهبخش هايي از صحبت هاي برني براون را در اينجا باهم مي خوانيم:در پايان روز يا در پايان هفته يا در پايان زندگي، مي خواهم بگويم بسيار بيشتر از آنچه نشان دادم عيب جويي و نكوهش كردم.من رهبر را اين گونه توصيف مي كنم: كسي كه مسئوليت پيداكردن ظرفيت هاي انسان ها را برعهده مي گيرد و شجاعت گسترش اين ظرفيت را دارد.جسارت آسيب پذيري معطوف به برد و باخت نيست؛ بلكه شجاعت نشان دادن احساس واقعي خود در زماني است كه از نتيجه اطميناني نداري و نمي تواني آن را كنترل كني.شفافيت، مهربان بودن و شفاف نبودن، نامهرباني است.اگر مي خواهيم افراد خودِ واقعي شان را نشان دهند و قدرت آسيب پذيري را به دست آورند، بايد دربرابر ايجاد فرهنگي هوشيار باشيم كه در آن افراد احساس امنيت كنند، ديده و شنيده شوند و محترم شمرده شوند.انسان ها، انسان ها، انسان ها فقط و فقط انسان ها، انسان ها، انسان ها هستند.