آيفون هاي ساخت هند به اروپا صادر مي شوند

گزارش ها حاكي از آن است كه بعضي از گوشي هاي آيفون ساخت اپل در كشور هند براي فروش به كشورهاي اروپايي صادر مي شوند. اين اقدام مي تواند نقطه ي عطفي براي اين كشور آسيايي باشد. كوپرتينويي ها در ابتدا براي خودداري از پرداخت ماليات و رقابتي كردن قيمت تمام شده ي محصولاتشان در بازار هند، آيفون را در اين كشور توليد كردند. اين حركت فرصتي عالي براي رشد بيشتر اپل در سال هاي اخير فراهم كرده است.پيشروي از فروش محلي به صادرات، گامي مهم براي تقويت هند به عنوان يكي از پايگاه هاي توليدي محصولات اپل است؛ هرچند فعلا ميزان اين صادرات بسيار ناچيز است. به گزارش اكونوميك تايمز و به نقل از يكي تحليلگران آگاه، تعداد كل دستگاه هاي آيفون 6 و آيفون 7 صادرشده از هند ماهيانه كمتر از 100 هزار دستگاه است. باتوجه به فروش ميليوني آيفون هاي اپل در هر هفته در سراسر جهان، اين ميزان صادرات اصلا چشمگير نيست.با اين حال، دولت هند قطعا از اين اقدام راضي است و مقام هاي دولتي همواره اميدوار بوده اند شركت ها براي ساخت تجهيزات با فناوري پيشرفته در خاك خود تشويق و از منافع اقتصادي اين توليدات بهره مند شوند.مقاله هاي مرتبط: - فاكسكان از ابتداي سال 2019 آيفون را در هند توليد مي كند - آيفون 11 احتمالي در دست مديرعامل فاكسكان رويت شد اين خبر به دنبال تصميم اپل براي يافتن تأمين كنندگان مختلف به غير از چين پس از شدت گرفتن جنگ تجاري چين و آمريكا منتشر شده است. ماه گذشته نيز خبري منتشر شد مبني بر اينكه اپل در حال انجام اقدامات اوليه براي بازسازي زنجيره هاي تأمين كننده ي خود است و انتقال 15 تا 30 درصد از محصولات توليدشده اش را به خارج از چين در سال هاي آتي دنبال مي كند.افزون بر اين، گفته شده است اپل از شركاي توليد كننده ي خود خواسته اواخر امسال مدل هاي جديد آيفون، ازجمله آيفون 11 را در هند توليد كنند. درصورت تحقق اين امر، اين اولين باري خواهد بود كه شركاي محلي جديدترين مدل طراحي شده را مي سازند.پيش بيني مي شود توليد آيفون 11 به وسيله ي فاكسكان در هند مي تواند به 250 هزار دستگاه در ماه برسد كه 75 درصد از آن به بازار كشورهاي ديگر صادر خواهد شد.