مديرروابط عمومي فولاد خوزستان : نخستين نمايشگاه بومي سازي قطعات و تجهيزات گروه فولاد خوزستان در اهواز برگزار مي شود

غلامرضا فروغي نيا مدير روابط عمومي با اعلام اين خبر اظهار داشت: فولاد خوزستان به عنوان قطب دوم توليد فولاد كشور به منظور عبور از شرايط فعلي تحريم هاي ظالمانه آمريكا و توانمند سازي بخش داخلي، برنامه ريزي هاي لازم جهت برگزاري اين نمايشگاه را تدارك ديده است. فولاد خوزستان نمايشگاه بومي سازي قطعات و تجهيزات برگزار مي كند به گزارش پايگاه خبري خوز 24 غلامرضا فروغي نيا مدير روابط عمومي با اعلام اين خبر اظهار داشت: فولاد خوزستان به عنوان قطب دوم توليد فولاد كشور به منظور عبور از شرايط فعلي تحريم هاي ظالمانه آمريكا و توانمند سازي بخش داخلي، برنامه ريزي هاي لازم جهت برگزاري اين نمايشگاه را تدارك ديده است. وي در ادامه افزود: هدف اصلي برگزاري اين نمايشگاه توانمند سازي بخش داخلي است و با توجه به سال رونق توليد از يك سو و همچنين تلاش دشمنان براي فشار حداكثري بر صنايع، اين اميد مي رود كه در قالب اين نمايشگاه ضمن شناسايي سازندگان قطعات داخلي، برنامه مدوني را جهت بومي سازي آنها در كوتاه ترين زمان انجام دهيم و در زمينه تامين مواد و فناوري نيز با مشاركت بخش علمي و شركت هاي قدرتمند اين حوزه، نيازهاي فولاد خوزستان را برطرف نماييم. فروغي نيا، در ادامه به تاثير اين رويكرد گروه فولاد خوزستان بر حوزه فولاد و صنايع كشور اشاره كرد و افزود: اين سياست گذاري بدون شك، بركات زيادي براي صنايع دارد كه متعاقب آن بومي سازي فناوري هاي فولادسازي، افزايش انگيزه در بخش صنعتي و علمي، جلوگيري از خروج ارز در شرايط تحريم، رونق اشتغال، خودكفايي كشور و افزايش غرور ملي را در اين حوزه استراتژيك به همراه دارد. مدير روابط عمومي فولاد خوزستان در پايان ضمن دعوت از كليه شركت هاي قطعه ساز، توليد كننده مواد و فعالان صنعتي جهت مشاركت در اين نمايشگاه گفت: اين رويداد به مدت 3 روز در نيمه دوم مردادماه 1398 در نمايشگاه بين المللي اهواز برپا مي شود و براي آشنايي هرچه بيشتر شركت ها با نيازهاي فولاد خوزستان، ضمن تهيه ليست قطعات، تجهيزات، مواد و فناوري ها، ميزهاي كارشناسي براي گفت و گو با فعالان اين حوزه ها فراهم مي گردد تا در فضايي تخصصي مذاكرات لازم انجام شود.