ايجاد دسترسي آسان خبرنگاران ورسانه ها وپايش افكار عمومي ازجمله وظايف روابط عمومي ها

ايجاد دسترسي آسان خبرنگاران ورسانه ها وپايش افكار عمومي ازجمله وظايف روابط عمومي ها معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان: 🔹تخريب و نشر اخبار غيرمنصفانه با رسالت اجتماعي رسانه ها منافات دارد 🔻احمدي تاكيد كرد: تخريب و نشر اخبار غيرمنصفانه با رسالت اجتماعي رسانه ها منافات دارد و رسانه هاي ديداري، شنيداري، مكتوب و مجازي نبايد به پايگاه تخريب دولت تبديل شوند. 🔻به گزارش خبرگزاري ورزش ايران ايپنا:  معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان شامگاه چهارشنبه در آيين اختتاميه سمينار روابط عمومي هاي ادارات كل ورزش و جوانان كشور در همدان با اشاره به اين كه روابط عمومي هاي ادارات ورزش و جوانان با مجموعه اي از فعاليت هاي مختلف مواجهند اظهار داشت: توليد خبر، ايجاد دسترسي آسان خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات و پايش افكار عمومي از جمله وظايف روابط عمومي ها است. 🔻احمدي تاكيد كرد: وزارت ورزش و جوانان به وزارت حوادث غيرمترقبه مشهور است و ارتباط مستقيم نيز با قشر جوان دارد، بنابراين روابط عمومي ادارات كل ورزش و جوانان براي اطلاع رساني دقيق كار سختي در پيش دارند و بايد در اين حوزه به روز باشند. 🔻وي با اشاره به اين كه تعداد رسانه هاي كشور نسبت به گذشته افزايش چشمگيري داشته است، گفت: در اين فضا متأسّفانه برخي از رسانه ها با هدف تخريب اخبار را نشر مي دهند و قضاوت هاي غيرمنصفانه دارند و برخي نيز به دليل ناآگاهي و اطلاعات كم، اخبار دقيق و صحيح را نشر نمي دهند. 🔻معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان تاكيد كرد: تخريب و نشر اخبار غيرمنصفانه با رسالت اجتماعي رسانه ها منافات دارد و رسانه هاي ديداري، شنيداري، مكتوب و مجازي نبايد به پايگاه تخريب دولت تبديل شوند. 🔻وي در ادامه اظهار داشت: در تابستان امسال به همت وزارت ورزش و جوانان در كنار ساير طرح هاي كوچك و بزرگ 3 طرح مهم كشوري اجرا مي شود. 🔻وي افزود: يكي از اين طرح ها، طرح تابستان با ورزش است كه با هدف توسعه ورزش همگاني و غني سازي اوقات فراغت خانواده ها و ارتقاي سلامت، نشاط اجتماعي و شادابي عمومي در كل كشور برگزار مي شود. 🔻احمدي با اشاره به اين كه طرح ديگر، طرح جام خوشه چين گفت: اين طرح ويژه روستاييان سراسر كشور است و بر اساس اين طرح مسابقات ورزشي در رشته هاي مختلف در سراسر روستاهاي كشور برگزار مي شود. 🔻وي تاكيد كرد: هدف از برگزاري طرح خوشه چين سوق دادن روستاييان به سمت ورزش و ايجاد شور و نشاط و شادابي در فضاي روستاهاي كشور است. 🔻معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان تصريح كرد: طرح المپياد سراسري استعدادهاي برتر نيز سومين طرح مهمي است كه در تابستان امسال برگزار مي شود. 🔻وي تاكيدكرد: المپياد استعدادهاي برتر سال گذشته اولين دوره خود را سپري كرد و امسال دومين دوره آن با هدف شناسايي استعدادهاي برتر ورزشي با شرايط سني 12 تا 15 سال برگزار مي شود. 🔻احمدي با اشاره به اين كه استان همدان ميزباني از 5 رشته كشتي آزاد پسران، شطرنج پسران و دختران، بسكتبال و ژيمناستيك دختران را پذيرفته است تاكيد كرد: در المپياد استعدادهاي برتر، ورزشكاران بيش از 80 رشته ورزشي به رقابت مي پردازند.