معرفي روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران در جمع برترين هاي كشور

معرفي روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران در جمع برترين هاي كشور سمينار روابط عمومي هاي ادارات كل ورزش و جوانان سراسر كشوربا معرفي برترين ها به پايان رسيد. در مراسم پاياني كه با حضور حاج بابايي و خجسته نمايندگان مجلس و معاونان استانداري همدان، دكتر عبدالحميد احمدي معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني و مازيار ناظمي مديركل روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ورزش و جوانان و جهانشير مدير ل ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد، 8 مدير برتر روابط عمومي ادارات كل ورزش و جوانان معرفي شدند. بر اساس اين گزارش، روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران در جمع برترين هاي كشور معرفي شد و دكتر احمدي از پيام نظر مدير روابط عمومي اداره كل تهران تقدير كرد. استان هاي البرز، تهران، همدان، قزوين، خراسان رضوي، يزد، لرستان و قم به عنوان روابط عمومي هاي برتر كشور معرفي شدند. همچنين طي مراسمي به يازده مدير روابط عمومي به خاطر تلاش براي عملكرد بهتر نسبت به سال كذشته لوح شايسته تقدير اهدا شد. استان هاي اردبيل، بوشهر، آذربايجان غربي، گيلان، گلستان، سيستان وبلوچستان، سمنان، استان فارس، كرمان و خوزستان لوح شايسته تقدير دريافت كردند.