ربات هايي كه در CES 2021 به نمايش درآمدند

ربات‌هايي كه در CES 2021 به ‌نمايش درآمدند

CES 2021 ميزبان ربات‌هايي متنوعي بود؛ از ربات‌هاي پركاربرد سامسونگ و كمباين هوشمند گرفته تا موفلين، ربات پيانيست و ربات پرورش زنبور عسل.