عذرخواهي روابط عمومي فرودگاه مهر آباد از بازيكنان استقلال

به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي فرودگاه بين المللي مهرآباد اعلام كرد: پس از اينكه شيخ دياباته، مهاجم سرشناس تيم فوتبال استقلال تهران، در فرودگاه مهرآباد از رفتار يك كارگر خدماتي متعجب و قدري آزرده شد، با شركت پيمانكار مرتبط صحبت شد تا ضمن انجام اقدامات لازم، به ايشان و تمامي كارگران تحت استخدام خود يادآوري كند كه آنها  موظف به رعايت احترام كامل به تمامي مسافران فرودگاه بوده و صرفا مجاز به انجام امور محوله هستند.  روابط عمومي فرودگاه بين المللي مهرآباد انتهاي پيام/ب