دكتر حسين امامي رييس انجمن متخصصان روابط عمومي شد

به گزارش شما و اقتصاد به نقاگل از روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران، اين انجمن نهاد تخصصي، غير سياسي و غير انتفاعي است كه توسط جمعي از استادان، مديران و كارشناسان روابط عمومي تاسيس شده و با مجوز كميسيون ماده 10 احزاب فعاليت خود را آغاز كرده است. بر اساس مصوبه انجمن متخصصان روابط عمومي، به منظور بهره گيري حداكثري از توانمندي مديريتي اعضاء هيات مديره در سه سال كاري، هر سال يك نفر به عنوان رييس و نايب رييس جديد انتخاب مي شود. حسين امامي داراي مدرك دكتراي ارتباطات، مدير روابط عمومي بانك توسعه صادرات و مدرس روابط عمومي است. سعيد معادي نيز داراي مدرك كارشناسي ارشد ارتباطات، مدير روابط عمومي بانك توسعه تعاون و مدرس روابط عمومي است. لازم به ذكر است، به منظور ارتقاي جايگاه علمي روابط عمومي هاي كشور، انجمن متخصصان روابط عمومي در خرداد ماه سال 1378 تشكيل شد.