«مسلم مخفي»مديرروابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه دراستان همدان شد

«مسلم مخفي»مديرروابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه دراستان همدان شد همدان - «مسلم مخفي» مدير روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان شد. به گزارش خبرگزاري مهر، «مسلم مخفي» مدير روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان شد. آيت الله حبيب الله شعباني طي حكمي مسلم مخفي را به عنوان مشاور در امور رسانه و مدير روابط عمومي و ارتباطات دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان منصوب كرد. مسلم مخفي سوابقي از جمله مشاور و رئيس دفتر استاندار همدان، مديركل روابط عمومي استانداري، معاون اداره كل آموزش و پژوهش استانداري و معاون دفتر بازرسي استانداري همدان را در كارنامه خود دارد.