اختصاص حقوق يك روزكاري روابط عمومي هاي واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري براي كمك سيل زدگان

اختصاص حقوق يك روزكاري روابط عمومي هاي واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري براي كمك سيل زدگان مدير مركز روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري گفت: پرسنل مديريت روابط عمومي و امور بين الملل و تمامي مسئولين روابط عمومي هاي واحدهاي تابعه اين دانشگاه با اهداي يك روز از حقوق فروردين ماه خود براي كمك به سيل زدگان به ياري اين عزيزان شتافتند. به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين استان چهارمحال وبختياري، سيد علي درخشان افزود: مديريت روابط عمومي و اموربين الملل دانشگاه با همكاري سازمان بسيج جامعه پزشكي، مجمع خيرين سلامت استان و بسيج كاركنان دانشگاه اقدام به برگزاري پويش مهرباني نموده و با استقرار چادر جمع آوري كمك هاي نقدي و غير نقدي(شامل : پتو، موادغذايي پوشاك، لوازم بهداشتي و ظروف يكبار مصرف، دارو و ... ) به مدت يك هفته هداياي كاركنان به مناطق سيل زده جمع اوري نمود . وي تصريح كرد: همچنين با همكاري معاونت فرهنگي، كانون ها و تشكل هاي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد پويش كمك به سيل زدگان با شعار "دوباره مي سازيم" را از تاريخ 24 لغايت 28 فروردين ماه برگزار و مقابل دانشكده بهداشت چادر دريافت كمك به سيل زدگان برپا نموده اند. مدير مركز روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با اشاره به حركت نوعدوستانه جامعه مامايي و آزمايشگاهي كشور براي اختصاص هزينه برگزاري مراسم روز جهاني ماما و آزمايشگاه افزود: ماماها و پرسنل امور آزمايشگاهي همواره در شرايط سخت رسالت خود را در حيطه مسئوليت اجتماعي به نحو احسن انجام مي دهند و امروز نيز كه گروهي از هموطنان عزيز در مناطق سيل زده نياز به كمك دارند در اقدامي تحسين برانگيز هزينه برگزاري مراسم روز جهاني ماما كه هر ساله توسط سازمان نظام پزشكي در تهران و ساير شهرهاي كشور برگزار مي شود را براي كمك به زنان و مادران باردار مناطق سيل زده اختصاص دادند. درخشان ضمن تقدير از اين حركت نوعدوستانه ماماها و كارشناسان آزمايشگاهي شاغل در واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي استان از اعضاي هيئت علمي، اساتيد، كاركنان خواست در صورت تمايل براي اهداي بخشي از دريافتي خود براي كمك به سيل زدگان، هماهنگي لازم را با واحد امور مالي محل خدمت خود بعمل آورده تا با مشاركت در اين كار خداپسندانه ضمن كمك به كاهش درد و رنج هموطنان خود، باري ديگر همبستگي و وحدت ميان ملت ايران را به رخ دشمنان نظام بكشانند. 46 كد خبر 1250176