بي خبري روابط عمومي بانك انصار درباره ادغام با بانك سپه! +عكس

به گزارش خبرنگار اخبار بانك، اطلاع رساني درباره فعاليت هاي هر سازمان جزو پيش پا افتاده ترين امورات و وظايف روابط عمومي هر مجموعه مي باشد. معمولاً بسياري از روابط عمومي اخبار مجموعه خود را بدون كم و كاست و با جزئيات كامل منتشر تا مخاطبان و رسانه ها اطلاعات كاملي از آن به دست آورند. بانك ها و موسسات اعتباري نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و چهار بانك و موسسه اعتباري كوثر، قوامين، مهر اقتصاد و حكمت ايرانيان تا حدودي نسبت به اطلاع رساني در خصوص بزرگترين ادغام شبكه بانكي در چند سال اخير خبر منتشر كرده اند. در اين بين به نظر مي رسد روابط عمومي بانك انصار نه تنها در خصوص نحوه اطلاع رساني و تعامل با رسانه ها ضعيف عمل كرده بلكه از درون مجموعه خود نيز بي اطلاع است! با مراجعه به صفحه اصلي سايت بانك انصار با منوي «اطلاعيه روابط عمومي در خصوص ادغام» مواجه مي شويم. در نگاه اول مخاطب انتظار دارد از آنجا كه بحث ادغام بانكهاي نظامي امري ملي مي باشد حداقل اطلاع رساني كوچكي در اين خصوص صورت پذيرد. اما روابط عمومي بانك انصار هيچ اشاره اي در خصوص ادغام اين بانك نداشته و بدتر اينكه همچنان خبر 10 ماه پيش در خصوص ادغام با موسسه اعتباري ثامن به عنوان خبر اول درج شده است! تنها خبر منتشره توسط روابط عمومي، درباره اين پروژه ملي اطلاعيه هيئت مديره در خصوص تاريخ و نحوه بازخريد سهام سهامداران مي باشد كه در آن هجدهم فروردين ماه قيد شده اما آن هم با وجود گذشت يك هفته همچنان اقدامي در خصوص بازخريد سهام صورت نگرفته و اطلاعيه اي در خصوص دليل تاخير به وجود آمده نيز منتشر نشده است. در عكس زير كار روابط عمومي بانك انصار در خصوص اطلاعيه ادغام كه در خرداد ماه 97 منتشر شده را مشاهده مي كنيد.