مخفي مسئول روابط عمومي نماينده ولي فقيه در استان شد

مخفي مسئول روابط عمومي نماينده ولي فقيه در استان شد مخفي مسئول روابط عمومي نماينده ولي فقيه در استان شد مسلم مخفي» بعنوان مسئول روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان منصوب شد. به گزارش خبرگزاري برنا از همدان، با حكم حجت السلام شعباني نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان مسلم مخفي بعنوان مسئول روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان منصوب شد. در كارنامه اجرائي مخفي، مديركلي روابط عمومي استانداري همدان، رياست دفتر استاندار و معاونت اداره كل آموزش وپژوهش استانداري ديده مي شود.