حمله پيشكسوت پرسپوليس به علي كريمي: خودت پول شجاع را بده!

حمله پيشكسوت پرسپوليس به علي كريمي: خودت پول شجاع را بده! به گزارش فارس، مرتضي فنوني زاده درباره عملكرد باشگاه پرسپوليس براي حفظ نفراتي مثل شجاع خليل زاده اظهار داشت: هر بازيكني حق دارد به فكر منافع مالي اش باشد اما وقتي قراردادي را امضا مي كند بايد به مفاد آن قرارداد هم پايبند باشد. به صورت مثال اگر مي گويند براي يك فصل فلان مقدار پول مي گيري بازيكن بايد تا پايان فصل اعتراضي به اين موضوع نكند مگر اينكه هيأت مديره تشخيص بدهد آپشن هايي را به اين قرارداد اضافه كند. يعني اگر بازيكن بتواند به تيم ملي دعوت شود يا ميزان مشخصي گل بزند، مبلغي مشخص به قراردادش اضافه شود. وي افزود: به نظر من مسئولان باشگاه پرسپوليس براي حفظ خليل زاده شأن اين باشگاه را رعايت نكردند. تاكنون نديده بودم پرسپوليس براي حفظ يك بازيكن به اين شكل بيانيه صادر كند. تيم ما در دهه 60 نوزده جام آورد. در آن زمان امثال شجاع خليل زاده و بشار رسن كجا بودند؟ بازيكنان نامي آمدند و رفتند و براي اين تيم زحمت كشيدند. 60، 70 درصد آنها هم مجاني بازي كردند اما اينگونه رفتار كردن در شأن نام بزرگ پرسپوليس نيست. پيشكسوت تيم پرسپوليس درباره اينكه مهدي رسول پناه مدتي قبل اعلام كرد اگر مبلغ قرارداد خليل زاده افزايش يابد ساير بازيكنان اين تيم واكنش نشان مي دهند اما دو سه روز قبل در بيانيه باشگاه پرسپوليس آمده بود خليل زاده درخواستي منطقي داشته توضيح داد: به مديريت باشگاه كاري ندارم زيرا اين افراد با يك نامه مي آيند و با يك نامه مي روند. نبايد فردي كه تنها پرسپوليس را دوست دارد بر مسند قدرت بنشيند. همانگونه كه مدير بايد شأن باشگاه را حفظ كند بازيكن هم بايد خويشتندار باشد.  فنوني زاده افزود: پرسپوليس به فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيده و اگر كسي دلش با تيم نيست برود. فرقي ندارد بشار باشد يا خليل زاده. علي عليپور، عليرضا بيرانوند و مهدي ترابي سه بازيكن تأثيرگذار و ملي پوش بودند اما جدايي شان ضربه اي به تيم نزد بلكه با تدابير يحيي گل محمدي و 5، 6 بازيكن جوياي نامي كه به تيم اضافه شدند، پرسپوليس به فينال ليگ قهرمانان رسيد. وي افزود: پيراهن پرسپوليس با ارزش است. رفتارهاي مديريت باشگاه اين اجازه را به برخي بازيكنان مي دهد كه از موقعيت خود سوءاستفاده كنند درحاليكه بازيكن بايد تابع قرارداد باشد و اگر بحثي هم دارد در چارچوب قانون آن را پيش ببرد.  مدافع اسبق پرسپوليس درباره اينكه خيلي ها مي گويند خليل زاده با تماس علي كريمي حاضر شده در اين تيم بماند گفت: در بطن ماجرا نيستم اما اگر علي كريمي شجاع را نگه داشته خودش هم پول اين بازيكن را پرداخت كند. تكليف مديريت و سرمربي تيم چه مي شود. هيچ جايگاه يك پيشكسوت حتي در سطح كريمي بازيكن را قسم نمي دهد كه در پرسپوليس بمان. خليل زاده هم نباشد مدافعاني مثل كنعاني زادگان، سيدجلال حسيني و يكي دو بازيكن اميد كار را درمي آورند. فنوني زاده در مورد موضع گيري برخي پيشكسوتان پرسپوليس مانند علي كريمي و مهرداد ميناوند نسبت به افشين پيرواني گفت: اصلا موافق اين موضوع نيستم و چنين بحثي خوشايند نيست. پيرواني با كريمي و ميناوند هم بازي بوده و اگر آنها به جان هم بيفتند، چند پيشكسوت ديگر هم مقابل هم قرار مي گيرند. تيم ما در آستانه فينال ليگ قهرمانان است و همه بايد از پرسپوليس حمايت كرده و با اتحاد پشت شاگردان گل محمدي باشند.  وي خاطرنشان كرد: نفراتي مثل خليل زاده و رسن هم اگر دلشان با تيم نيست بروند. مگر قرار است ناصر محمدخاني يا علي پروين از پرسپوليس جدا شوند؟ دم شجاع و بشار گرم كه عملكرد خوبي داشتند اما به جز بكن باوئر هيچ دفاع وسطي بهترين بازيكن تيم نمي شود. خود كنعاني زادگان ده تيم عوض كرد درنهايت به پرسپوليس برگشت. بايد به مدير باشگاه حق داد. اگر از رسول پناه تعريف كنيم برخي مي گويند فنوني زاده دنبال پست است. وي طلب برانكو را پرداخت كرده و به بازيكنان هم پول زيادي داده است. پول اسپانسر و بازيكن هم بايد به موقع به حساب باشگاه بيايد.  پيشكسوت پرسپوليس اضافه كرد: در نهايت نظر آخر را مي گويم. طبق صحبت هاي علي پروين هر كسي نمي تواند در پرسپوليس بماند با يك يا علي و خداحافظ از تيم جدا شود. البته بايد به بازيكن هم تا جايي حق داد زيرا زندگي دارد و بايد در مدتي كه فوتبال بازي مي كند از منابع مالي هم به نحو احسن استفاده كند. به نظر من پرسپوليس به دليل  با حضور كنعاني زادگان و سيدجلال در صورت جدايي خليل زاده دچار مشكل نمي شود.  فنوني زاده درباره اظهارات اخير پيام صادقيان عليه برادر خود گفت: اين بچه در جايگاهي نيست كه بخواهد با آقا مهدي كل كل كند. نمي دانم مقصر چه كسي است اما از برادر من سن و سالي گذشته و اگر بدانم پيام صادقيان مقصر است، خودم ورود كرده و وي را سرجايش مي نشانم. همه از زندگي پيام باخبر هستند. هر چند از لحاظ فني بازيكن خوبي بود اما گرفتار مسائل حاشيه اي شد.  وي افزود: تلفن صادقيان را ندارم و نمي خواهم با او صحبت كنم اما به پيام تذكر مي دهم اگر يكبار ديگر درباره برادر من و پيشكسوت فوتبال ايران اينگونه صحبت كند، با پيام مانند خودش برخورد خواهم كرد.