شناسايي مشكلات كليه توسط اپليكيشن موبايلي

شناسايي مشكلات كليه توسط اپليكيشن موبايلي به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشنز، اپليكيشني براي تلفن همراه طراحي شده كه مي تواند تست ادرار خانگي براي تشخيص بيماري هاي كليه و ديابت را تسهيل و علاوه بر آن نشانه هاي بيماري را زودتر شناسايي كند. محققان دانشگاه لندن با همكاري شركت فناوري «هلثي. آي او» اين كيت را توسعه داده اند كه با استفاده از يك اپ موبايل كاربران هنگام اجراي تست خانگي راهنمايي و نتايج آن را با پزشك بيمار به اشتراك مي گذارد. اين تست مي تواند سطح غير عادي نوعي پروتئين در ادرار را رديابي كند كه از آن براي رصد خطر تشديد مشكلات كليه در افراد استفاده مي شود. كيت مذكور شامل يك ابزار سنجش است كه  در واكنش به ادرار رنگ آن تغيير مي كند و سطح غير عادي پروتئين را نشان مي دهد. كاربران بايد از اين ابزار عكس بگيرند تا اپ مذكور آن را تحليل كند. در حال حاضر كارشناسان دانشكده بهداشت و خدمات اجتماعي  دانشگاه LSBU لندن مشغول بررسي كارآمدي اين سيستم هستند.