چرا توسعه آموزش امنيت سايبري براي آينده اي امن تر مهم است؟

چرا توسعه آموزش امنيت سايبري براي آينده اي امن تر مهم است؟ به گزارش سيتنا، سايت پليس فتا به نقل از helpnetsecurity، نوشت: تحول سريع ديجيتال، باعث شده است كه كاملاً به اينترنت، تجارت الكترونيكي و ارتباطات ديجيتال اعتماد كنيم تا همه كارها اعم از خريد، كار و يادگيري را از طريق آن انجام دهيم. اين تهديدات كه همه ما با آن روبرو هستيم، اهميت مهارت هاي امنيت سايبري در هر سطح از جامعه را مورد توجه قرار داده است. ما نبايد از عملكرد خود راضي باشيم و بايد تلاش خود را براي ايمن ماندن در اينترنت و تقويت مهارت هاي امنيت سايبري در جامعه دو برابر كنيم. اين امر نه تنها براي مديريت چالش هايي كه امروز با آن روبرو هستيم، بلكه براي اطمينان از افزايش موج بعدي تهديدهاي ناشناخته و پيچيده كه فردا منتظر ما هستند، ضروري است. توسعه آموزش امنيت سايبري در همه سطوح، تشويق بيشتر دانشجويان به پذيرفتن موضوعات STEM در سنين پايين، آموزش مصرف كنندگان و افراد مسن در مورد نحوه تشخيص و اجتناب از كلاهبرداري براي مديريت چالشي كه ما با آن روبرو هستيم، حياتي هستند. فوريت و نياز به ايجاد نيروي كار حرفه اي امنيت سايبري، براي يك دنياي سايبري امن و مطمئن از اهميت بالاتري برخوردار است. با توجه به وجود شكاف در مهارت هاي بيش از چهار ميليون نفر در سراسر جهان، پايگاه حرفه اي امنيت سايبري بايد هم اكنون در سرتاسر جهان رشد چشمگيري داشته باشد تا همزمان با استقبال از نسل بعدي وارد شده در حرفه هاي امنيت سايبري، چالش پيش روي سازمان ها را برآورده سازد. اين به معني تمركز قوي تر بر آموزش بزرگسالان، آموزش حرفه اي شغل و صدور گواهي نامه رسمي است. در اين لحظه مهم در تكامل تجارت ديجيتال و تغيير در عملكرد روزمره جامعه، صدور گواهينامه نقش اساسي در تأمين اعتماد و اطمينان به دانش و مهارت دارد. كارفرمايان، دولت و مجريان قانون نياز به اطمينان دارند كه متخصصان امنيت سايبري از مهارت، تخصص و تسلط موقعيتي لازم براي تأمين نيازهاي فعلي و آينده برخوردار هستند. تمركز بر مهارت هاي ديجيتالي Cybersecurity يادآور اين نكته است كه هزاران مساله در حال تكامل وجود دارد كه افراد  بايد در آن مهارت داشته باشند، از جمله محافظت از داده ها، حريم خصوصي و بهداشت سايبري. با اين حال، گواهينامه ها بيش از يك علامت موفقيت شناخته شده و قابل اعتماد هستند. آنها دروازه اي براي اطمينان از يادگيري و توسعه مداوم هستند. حفظ گواهينامه امنيت سايبري، همراه با عضويت حرفه اي، شواهدي بر اين امر است كه افراد حرفه اي دائماً در حال پيشرفت و توسعه مهارت هاي جديد براي افزودن ارزش به حرفه و مالكيت شغل خود هستند. اين دانش و درك جديد مي تواند در سراسر سازمان به اشتراك گذاشته شود تا بهترين اقدامات امنيتي را پشتيباني كند. در نهايت، بايد به ياد داشته باشيم كه مهارت هاي امنيتي سايبري، آموزش و بهترين روش فقط يك مسئله اروپايي نيست، و يك مسئله سياسي نيز نيست. بلكه يك چالش جهاني است كه بر گوشه و كنار جامعه تأثير مي گذارد. مراقبت از امنيت سايبري بايد در DNA همه كارهايي كه انجام مي دهيم بافته شود و از همه چيزهايي كه ياد مي گيريم، شروع مي شود.