ايران به دانش فني توليد واكسن كرونا دست يافته است

رسانه كليك &– به گفته رئيس دفتر فناوري سلامت وزارت بهداشت ضمن اشاره به همكاري با چين و روسيه در رابطه با توليد واكسن كرونا، گفت: ايران دانش فني توليد واكسن كرونا را در اختيار دارد. به نقل از خبرگزاري مهر، دكتر حسين وطن پور در رابطه با دانش فني توليد واكسن كرونا در كشور گفت: ما در ايران پا به پاي كشورهاي پيشرفته در حوزه واكسن كرونا با توجه به اينكه دانش توليد واكسن را در كشور داريم، فرآيند آن را شروع كرده ايم اما اساساً روند توليد واكسن يك روند طولاني و وابسته به پروتكل هاي واكسيناسيون سازمان بهداشت جهاني است. وي افزود: در حوزه توليد اقدامات اوليه را شروع كرده ايم و با توجه به فازهاي مختلف، فاز حيواني را طي كرده و بعد بايد وارد فازهاي ديگر شود. در حال طي اين مسير هستيم. رئيس دفتر فناوري سلامت وزارت بهداشت گفت: اينكه واكسن چقدر بتواند درمان اصلي كرونا باشد يا خير هنوز هم ترديدهايي وجود دارد و با توجه به جهش هاي بسيار زياد و متعدد كروناويروس، احتمال اينكه به يك واكسن واحد دسترسي پيدا كنيم با ترديد مواجه است. اكنون روسيه اعلام كرده است كه واكسن را در اختيار دارد و چين هم تزريق واكسن را شروع كرده است. وي افزود: روسيه از كشورهايي است كه اعلام كرده است واكسن را دارد و با ايران هم همكاري دارد. پيش از اين اطلاعاتي درباره واكسن روسيه منتشر نشده بود اما اخيراً اعلام كرده است كه اطلاعات را در اختيار سازمان بهداشت جهاني مي دهد. هر كشوري كه مي خواهد درباره كرونا واكسن تهيه كند بايد اطلاعات توليد و روند آن را به سازمان بهداشت جهاني ارائه كند. با اين اعلام از سوي روسيه، زمينه همكاري ايران با اين كشور در حوزه واكسن كرونا فراهم شده است. وطن پور درباره همكاري هاي بين المللي در زمينه واكسن كرونا گفت: در حال بررسي اين موضوع هستيم كه چين يا روسيه هر كدام فرصت مناسب تري براي همكاري داشته باشند آن را استفاده خواهيم كرد و براي دسترسي به واكسن تلاش خواهيم كرد. اما واكسن هم مانند داروهايي كه مورد استفاده كرونا قرار مي گيرد مورد ترديد جامعه جهاني است. وي افزود: ابتدا داروهايي مطرح مي شد كه اثربخشي خوبي دارند اما الان مشخص شده است كه آن داروها هم تاثير چنداني در روند بهبودي بيماران نداشته است و عملاً يك دارو به صورت موثر براي همه بيماران مبتلا به كرونا مورد استفاده قرار نگرفته است. برخي از داروها تاكنون بر روي برخي از بيماران اثربخشي داشته و همان داروها براي برخي از بيماران اثربخش نبوده و از همين رو براي همه تاييد نمي شود. رئيس دفتر فناوري سلامت وزارت بهداشت گفت: با توجه به اينكه مطرح مي شود يك فرد ممكن است چندبار مبتلا شود اين ترديد در مورد واكسن هم جدي تر مي شود. بنابراين واكسن هم ممكن است چندان موثر نباشد. وي تاكيد كرد: با اين وجود ايران از لحاظ دانشي نبايد از دنيا عقب باشد. چون مسائل اقتصادي هم در اين زمينه اهميت دارد و واكسني كه مي توان با قيمت ارزان تري در اختيار داشت اگر دانش آن را نداشته باشيم، با قيمت بالاتري مجبور مي شويم كه آن را تهيه كنيم. در اين زمينه شركت هاي دانش بنيان فعال هستند و اميدواريم واكسن كروناي داخلي را در كنار واكسن هاي خارجي كرونا داشته باشيم. سلامتواكسن كروناوزارت بهداشتويروس كرونا