بررسي كسب و كارهاي انرژي تجديدپذير در دوران كرونا

بررسي كسب و كارهاي انرژي تجديدپذير در دوران كرونا اقتصاد ايران: در كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي هاي تجديدپذير ايران، كسب و كارها و چالشهاي حوزه انرژي تجديدپذير مورد بررسي قرار مي گيرد. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، پنجمين نمايشگاه و كنفرانس بين المللي انرژيهاي تجديدپذير ايران توسط انجمن انرژي هاي تجديدپذير ايران و وزارت نيرو و ساتبا در تاريخ 26 آذرماه سال جاري به صورت وبينار و نمايشگاه مجازي برگزار مي شود. دكتر سيد مسلم موسوي درچه مدير عامل انجمن انرژي هاي تجديد پذير در اين خصوص به مهر گفت: اين كنفرانس و نمايشگاه مجازي با هدف بررسي چالش هاي پيشروي توسعه انرژي هاي تجديدپذير و ارائه راهكارهاي بهبود فضاي كسب و كار اين حوزه در دوران كرونا و تحريم برگزار خواهد شد. به گفته وي، از برنامه هاي اصلي اين كنفرانس به اعطاي جايزه ملي انرژي هاي تجديدپذير، بررسي بازار توسعه انرژي-هاي تجديدپذير و راهكارهاي تحول آن، بررسي روند توسعه تكنولوژي انرژيهاي تجديدپذير در دنيا با حضور سخنرانان خارجي مي توان اشاره كرد. مدير عامل انجمن انرژي هاي تجديدپذير ادامه داد: اولين نمايشگاه مجازي در حوزه انرژيهاي تجديدپذير نيز با توجه به شرايط كرونا در كشور برگزار مي شود، به گونه اي كه غرفه ها و فضاي نمايشگاه به صورت سه بعدي مدل سازي شده و مشاركت كنندگان ضمن دريافت اين غرفه ها، امكان معرفي محصولات يا خدمات خود، اشتراك گذاري فيلم، عكس و كاتالوگ در غرفه خود را خواهند داشت. وي اضافه كرد: در اين نمايشگاه مجازي، امكان گفت و گو و چت بازديد كنندگان از غرفه، حضور در رويدادهاي مجازي و برقراري جلسات با سرمايه گذاران و مشاوران و فعالان حوزه هاي انرژي تجديدپذير به صورت غير حضوري پيش بيني شده است. وي از فراخوان شركت در دومين جايزه ملي انرژي هاي تجديدپذير خبر داد و گفت: به منظور ايجاد بستري مناسب جهت معرفي الگوهاي برتر در زنجيره توسعه انرژي هاي تجديدپذير كشور با همت انجمن انرژي هاي تجديدپذير ايران و حمايت وزارت نيرو و ساتبا و مشاركت ديگر انجمن هاي مرتبط، جايزه ملي انرژي هاي تجديدپذير به فعالان اين حوزه اعطا مي شود. به گفته موسوي، در دومين دوره از اين جايزه ملي، پروژه برتر انرژي هاي تجديدپذير، سازمانهاي عمومي و دولتي، توليدكنندگان تجهيزات انرژي هاي تجديدپذير، شركتهاي توانمند EPC (كوچك مقياس و بزرگ مقياس)، شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع برق، شخصيت علمي تأثيرگذار، پژوهشگر جوان برتر از دريافت كنندگان اين جايزه خواهند بود.