فيناليست هاي مسابقه عكاسي آلفا سوني 2020 مشخص شدند

تصاوير نهايي مسابقه عكاسي آلفا سوني 2020 از ميان هزاران عكس اعلام شدند. اين عكس ها در 11 دسته بندي مختلف از نجوم تا عكاسي قرار دارند و تمام آن ها با دوربين هاي سوني گرفته شده اند. بر اساس گزارش New Atlas، امسال تصاوير زيادي در اين رقابت شركت كرده بودند كه حتي شگفتي داور اين مسابقه، «رابين مون» را به همراه داشته است. براي ثبت برخي از اين تصاوير از تجهيزاتي با ارزش نزديك به 20 هزار دلار استفاده شده است. اين مسابقه منحصر به عكاسان استراليايي و نيوزلندي مي شود. در ادامه نگاهي به فيناليست هاي اين مسابقه داريم: فيناليست عكاسي نجوم: كهكشان راه شيري بالاي درخت واناكا فيناليست عكاسي نجوم: طلوع ماه در كاترين هيل بي فيناليست عكاسي نجوم: فوران كوه تاراناكي فيناليست عكاسي از دريا: بكواش فيناليست عكاسي از دريا: پيچ و تاب طلايي فيناليست عكاسي از دريا؛ دندانه كوه يخي فيناليست عكاسي كامپكت: زندگي نزديك فيناليست عكاسي كامپكت: در خيابان وين فيناليست عكاسي كامپكت: كاردينال تاج قرمز فيناليست عكاسي خلاق: ورود فيناليست عكاسي خلاق: دور ريخته شده فيناليست عكاسي ورزشي: Sunrise Bokeh Barrel فيناليست عكاسي ورزشي: آتش در افق فيناليست عكاسي اديتوريال: مهبوله فيناليست عكاسي اديتوريال: خجالتي فيناليست عكاسي اديتوريال: ميهم شاد فيناليست عكاسي شهري: مديتيشن فيناليست عكاسي شهري: سگ و بانو فيناليست عكاسي منظره: درخشش طلايي فيناليست عكاسي منظره: متروك فيناليست عكاسي منظره: جنگل مسحور فيناليست عكاسي طبيعت: به سوي نور فيناليست عكاسي طبيعت: اگر فرار كني، ميميري فيناليست عكاسي طبيعت: حمام كاكايي نوك قرمز فيناليست عكاسي طبيعت: محافظ پليكان سوني فيناليست عكاسي عروسي: راه رفتن روي آب