تقدير شهردار و رييس شوراي شهر گرگان از روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش گلستان

در آييني كه به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومي، توسط شوراي شهر و شهرداري گرگان و با حضور رئيس شوراي اسلامي شهرگرگان و نماينده گلستان درشوراي عالي استان هاي كشور، دكتر دادبود شهردار و تعدادي از اعضاي شوراي شهر گرگان و جمعي از مديران روابط عمومي دستگاه هاي مختلف استان در محل تالار شوراي شهر گرگان برگزار گرديد از مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان با اهداي لوحي، تقدير بعمل آمد. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي گلستان، در اين آيين ابتدا گفتگوي دوسويه بين مديران روابط عمومي استان و اعضاي شوراي شهر و شهردار و قول مساعد در خصوص حضور فعال و عملي در پشتيباني از نهاد روابط عمومي استان به اشكال مختلف مصوب شد و در پايان لوح تقدير با امضاي شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر به مديران روابط عمومي كه اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان مي باشند هديه شد. در بخشي از اين لوح آمده است: سرور ارجمند : جناب آقاي محمد حسن پناه سلام عليكم در اهميت وظيفه و جايگاه روابط عمومي ها همين بس كه مولاي متقيان علي (ع) در فرمان خود به مالك اشتر، او را به افكار عمومي مردم توجه مي دهند و افكارتوده مردم راتكيه گاه دين وجامعه اسلامي برمي شمرند. نامگذاري 27 ارديبهشت ماه به عنوان “روز ملي ارتباطات و روابط عمومي” بهانه اي است تا نقش و جايگاه اين هنر و تخصص را به عنوان هنرهشتم يادآورشويم و دستاوردهاي تلاشگران خانواده بزرگ ارتباطات و روابط عمومي ها را ارج نهيم. بديهي است امروزه حضور موثر و نقش آفرين روابط عمومي در مجموعه شوراي اسلامي شهر، شهرداري، معاونت ها و سازمان هاي تابعه شهرداري گرگان در پيشبرد اهداف پيش رو و توسعه كمي و كيفي خدمات به شهرونان بي بديل است. بدين وسيله ضمن تبريك 27 ارديبهشت ماه، روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي به شما، از زحمات شايسته و ارزشمند شما در اين مجموعه قدرداني نموده و اميدواريم با تعهد، تخصص و پشتكار حضرتعالي در اين حوزه، شاهد شكوفايي بيش از پيش مجموعه روابط عمومي ها باشيم. عبدالرضا دادبود                                                                 حميد رضا آقاملائي شهردار گرگان                                                        رئيس شوراي اسلامي شهرگرگان و نماينده گلستان درشوراي عالي استان هاي كشور