قدرداني مدير كل دفتر شهري استانداري گيلان از روابط عمومي شهرداري لاهيجان

قدرداني مدير كل دفتر شهري استانداري گيلان از روابط عمومي شهرداري لاهيجان قدرداني مدير كل دفتر شهري استانداري گيلان از روابط عمومي شهرداري لاهيجان توسط : Omidدر: 1399 تير 09 در: فرهنگي هنري چاپ ايميل   مدير كل دفتر شهري استانداري گيلان از روابط عمومي شهرداري لاهيجان قدرداني كرد. به گزارش گيل و ديلم ،هوشنگ عباسقلي زاده، مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان از عملكرد شاهين جهانگيري رييس اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداري لاهيجان براي اطلاع رساني مطلوب عملكرد شهرداري قدرداني كرد. در لوح تقدير مدير كل دفتر امورشهري و شوراهاي استانداري گيلان آمده است: اطلاع يابي و اطلاع رساني و معرفي دستاوردهاي حوزه مديريت شهري و خلاقيت براي ايجاد شادابي و نشاط مردم مرهون تلاش هاي ارزشمند كارگزاراني است كه با تدبير و اميد در راه روشنگري جامعه نقش آفريني مي كنند.بدين وسيله از هماهنگي و همكاري مطلوب شما در راستاي اطلاع رساني عملكرد شهرداري و همچنين ميزباني شايسته از مديران كشوري،تعهد و وجدان كاري در سال 98 قدرداني مي گردد.اميد است هم چنان با ايمان و انگيزه ، تمام تلاش خود را براي انجام وظايف شغلي و مسوليت هاي قانوني به كار گيريد.