طراحي اپليكيشني براي كاهش شيوع كروناويروس در انگلستان

طراحي اپليكيشني براي كاهش شيوع كروناويروس در انگلستان به گزارش ساينس، كالج دانشگاه لندن اپليكيشني براي شناسايي علائم مرتبط با بيماري كوويد-19 طراحي كرده تا افراد خود اظهاري سلامت روزانه داشته باشند. اين اپليكيشن به محققان كمك مي كند تا شيوع اين بيماري را در مناطق مختلف شناسايي كرده و مناطق پرخطر و افرادي كه در معرض خطر ابتلا به اين بيماري هستند را زودتر بيابند. در اين اپليكيشن اطلاعات روزانه مانند دماي بدن، خستگي، و نشانه هاي بيماري ثبت مي شود و از افراد مشكوك در منزل آزمايش كوويد-19 گرفته مي شود.اين آزمايش در ابتدا بر روي 5000 دوقلو و خانواده آنان مورد آزمايش قرارگرفته تا با مقايسه دوقلوهاي ژنتيكي همسان و دوقلوهاي غيرهمسان، تأثير ژن ها و عوامل محيطي مانند رژيم غذايي، سبك زندگي، بيماري هاي قبلي و عفونت ها و ميكروب هاي موجود در روده بررسي شوند و براي تحقيقات آينده مورداستفاده قرار گيرند. با اين اپليكيشن افراد مي توانند علائم كروناويروس خفيف را از سرماخوردگي و حساسيت فصلي تشخيص دهند و قرنطينه خانگي در صورت ابتلا به كوويد-19 داشته باشند. پروفسور تيم اسپكتور گفت: "اين شيوع بيماري موجب نگراني همه شده است. دوقلوهاي مشاركت كننده در اين تحقيق بسيار متعهد هستند و با جزئيات بي سابقه اي موردمطالعه قرار گرفتند تا بتوانيم پاسخ هاي اساسي براي پشتيباني از مبارزه جهاني عليه كوويد-19 ارائه دهيم." اين برنامه نظارت، رايگان و با همكاري كالج كينگ و شركت علوم اطلاعات بهداشتي ZOE تهيه شده است و در دسترس كاركنان بهداشتي و عموم مردم كه مايل به مشاركت در تحقيق هستند، قرارگرفته است. البته در كنار اين تحقيقات از ديگر مطالعات گسترده در انگلستان و ايالات متحده نيز استفاده خواهد شد. برنامه هاي مشابه ديگري نيز در بسياري از كشورها به عنوان روشي براي مقابله با شيوع بيماري كروناويروس استفاده مي شود. به عنوان مثال ، كره جنوبي برنامه اي ايجاد كرده كه افراد در قرنطينه خانگي بتوانند با كارفرمايان خود ارتباط برقرار كنند و از عملكرد آنان مطلع شوند.