بازگشت بخشي از اموال مسدود شده ايران توسط آمريكا

بازگشت بخشي از اموال مسدود شده ايران توسط آمريكا به گزارش سيتنا، عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در برنامه اي تلويزيوني با اعلام اين خبر گفت كه بخشي از پول هاي ايران كه به ناحق توسط آمريكا مسدود شده بود به تدريج به كشور باز مي گردد. وي افزود: با تلاش هاي وزارت امور خارجه و بانك مركزي احتمال آزاد شدن بخشي از منابع مسدود شده ايران وجود دارد. اين منابع در بعضي از كشورها و بانك هايي است كه با ما مراوده داشتند و به ناحق توسط آمريكا مسدود شده بود. به گفته رييس كل بانك مركزي، از اين منابع براي واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي استفاده خواهد شد و اين منابع كه به تدريج آزاد خواهد شد، منجر به تحرك بيشتر در كشور به منظور افزايش رفاه مردم شود.