همكاري مدير سابق روابط عمومي معاونت هنري با خواننده حامي اسرائيل

همكاري مدير سابق روابط عمومي معاونت هنري با خواننده حامي اسرائيل - اخبار فرهنگي - به گزارش خبرنگار فرهنگي خبرگزاري تسنيم، مهدي وجداني مدير سابق روابط عمومي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در برنامه نوروز 1399 شبكه جِم حاضر شد و اركستر يكي از خوانندگانِ ايرانيِ خارج نشين را رهبري كرد. «ژِنِ خوب» وجداني را رهبر اركستر ملي كرد مهدي وجداني در نخستين حضورش در شبكه جِم، اركستر خواننده اي به نام اميد سلطاني معروف به «اميد» را رهبري كرد. اين خواننده سال ها مقيم فلسطين اشغالي بوده و بارها اسرائيل را سرزمين صلح و سازش معرفي كرده است. وجداني مدتي است كه ايران را ترك كرده و به تركيه رفته است. چند سال پيش هم حضور مهدي وجداني در اركستر ملي ايران حاشيه هاي بسياري را ايجاد كرد. وجداني در زماني كه علي اكبر صفي پور مديرعامل بنياد رودكي بود به عنوان رهبر مهمان به اركستر ملي آورده شد. اما آنچه باعث ايجاد حاشيه شد سِمت هاي دولتيِ وجداني بود. وي در زماني كه رهبر اركستر ملي ايران شد، همزمان سه سِمت دولتي هم داشت. وجداني در آن زمان مدير روابط عمومي معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مدير روابط عمومي جشنواره موسيقي فجر و مدير روابط عمومي جشنواره موسيقي نواحي هم بود. بسياري بر اين عقيده بودند كه وجداني با تكيه بر روابط و لابي هايي كه داشت، چوب رهبري اركستر ملي ايران را به دست گرفت و در اين مسير از حمايت هاي معاون هنري وزير در آن زمان و مديرعامل سابق بنياد رودكي به عنوان متولي اركسترها استفاده كرد.