فناوري پوشيدني جديدي كه شما را از ديد اسكنرهاي حرارتي مخفي مي كند

فناوري پوشيدني جديدي كه شما را از ديد اسكنرهاي حرارتي مخفي مي كند محققان به تازگي موفق به ساخت ابزار استتار حرارتي ويژه اي شده اند كه كاربر را از ديد دوربين هاي ديد در شب محفوظ مي كند. به گزارش ايتنا از رايورز به نقل از وب سايت خبري تحليلي cnet، عينك هاي ديد در شب به احتمال بسيار زياد نمي توانند در برابر فناوري پوشيدني جديد ساخته شده توسط محققان دانشگاه كاليفرنيا مقاومت كنند. به اين ترتيب، فردي كه اين پوشيدني جديد را به تن كرده است مي تواند از ديد حس گرهاي تشخيص حرارت به كار رفته در عينك هاي ديد در شب در امان بماند. فناوري هاي استتار حرارتي حال حاضر از طريق تطبيق سطح گرماي ساطع شده با دماي محيط از پيش تعيين شده كار مي كند، اما اين نمونه اوليه جديد از مواد موم مانندي استفاده مي كند كه از مايع به جامد تغيير حالت مي دهد و با دماي محيط مطابقت پيدا مي كند. اين فناوري تنها در چند دقيقه مي تواند با تغييرات دماي خارجي تطبيق پيدا كند و در عين حال درون آن نيز براي فرد استفاده كننده راحت باشد. چالش بعدي محققان افزايش مقياس اين فناوري است. هدف آنها ساخت ژاكتي مجهز به اين فناوري است. وزن سازه حال حاضر در شرايط فعلي 4 پوند است و تنها براي يك ساعت كار مي كند. اين تيم تحقيقاتي در پي آن است كه اين فناوري را سبك تر، نازك تر و پوشيدن آن را راحت تر كند.