بررسي تخلفات مالي با استفاده از هوش مصنوعي

بررسي تخلفات مالي با استفاده از هوش مصنوعي اقتصاد ايران: اداره ماليات بر درآمد يكي از ايالات استراليا براي بررسي احتمال پرداخت مبالغ مازاد به برخي افراد يا مصرف نادرست كمك هاي مالي كرونايي از هوش مصنوعي كمك مي گيرد. به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران  به نقل از زد دي نت، در دوره شيوع ويروس كرونا سازوكارهاي مالي در بسياري از ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي برهم خورد و روش هاي قبلي محاسبه حقوق و پرداخت پاسخگوي شرايط جديد نبود. از همين رو استفاده از فناوري هاي جديد مانند هوش مصنوعي براي غلبه بر اين مشكل در ماه هاي اخير متداول شده است. اداره ماليات بر درآمد ايالت نيوساوت ولز استراليا قصد دارد از يك سيستم قانوني استفاده كند كه الگوهاي نامنظم موجود در داده ها را شناسايي و تقويت كرده و از طريق يك فرآيند مدل سازي اين الگوها را مورد بررسي قرار مي دهد تا احتمال تقلب و كلاهبرداري مالي به سرعت شناسايي شود. در استراليا حدود 250 هزار كسب و كار مبالغي را در قالب كمك هاي مختلف مالي در دوره شيوع ويروس كرونا دريافت كرده اند و بررسي اينكه اين مبالغ به چه شيوه اي صرف شده و آيا در اين زمينه كلاهبرداري يا تقلبي صورت گرفته يا خير، به يك دغدغه مبدل شده است. اداره ماليات بر درآمد نيوساوت ولز از سال 2018 به استفاده از فناوري هوش مصنوعي براي شناسايي افرادي روي آورده كه بدهي هاي مختلفي دارند، اما واقعاً از توان پرداخت سريع آن برخوردار نيستند و بايد از اقدام قانوني عليه آنها جلوگيري شود. استفاده از هوش مصنوعي در اين حوزه سالانه منجر به شناسايي 15 هزار نفر شده و براي حل مشكلات آنان از روش هايي همچون هدايت شغلي، ارائه خدمات اجتماعي، مشاوره، يا توانبخشي استفاده شده است.