دستور پوتين براي استفاده از نرم افزارهاي داخلي

دستور پوتين براي استفاده از نرم افزارهاي داخلي اقتصاد ايران: رييس جمهور روسيه به مديران ارشد شركت هاي دولتي دستور داد تلاش ها براي استفاده از نرم افزارهاي داخلي را تسريع كنند. به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران به نقل از بلومبرگ، ولاديمير پوتين اين دستور را با اشاره به آن صادر كرد كه با دور جديد تحريم ها عليه اين كشور احتمالاً دسترسي شركت ها به نرم افزارهاي خارجي مورد نيازشان قطع مي شود. او طي يك ويدئو كنفرانس به مقامات دولتي گفت: همكاران بايد درك كنند به نقطه اي مي رسيم كه حتي آنچه امروز از آن استفاده مي كنند به دلايلي آشكار، به سادگي قطع مي شود. پس از آنكه مكسوت شاديف وزير فناوري اطلاعات به پوتين اعلام كرد فقط تعداد اندكي از شركت ها به اهداف تعيين شده در زمينه انتقال نرم افزار دست يافته اند، او پيشنهاد كرد مديران ارشد شخصاً مسئوليت عدم دستيابي به اهداف در اين زمينه را برعهده گيرند. او در اين باره گفت: اگر آنها آماده نيستند، بايد مسئوليت را قبول كنند. در سال هاي اخير دسترسي برخي شركت ها و آژانس هاي دولتي روسيه كه هدف تحريم هاي آمريكا و اروپا قرار گرفتند به برنامه هاي خارجي قطع شد. كاخ كرملين نيز در واكنش به اين امر شركت هاي دولتي را ملزم كرد از نرم افزارهايي استفاده كنند كه در داخل كشور توسعه يافته اند.