روسيه ماژول جديد به ايستگاه فضايي بين المللي فرستاد

روسيه ماژول جديد به ايستگاه فضايي بين المللي فرستاد اقتصاد ايران: روز گذشته يك موشك روسي كپسول باري همراه يك ماژول جديد را به ايستگاه فضايي بين المللي برد. به گزارش خبرگزاري اقتصاد ايران  به نقل از ايندپندنت، موشك سايوز مذكور همراه كپسول باري پروگرس و ماژول پهلوگيري «پريچال» ساعت 6:06 دقيقه عصر به وقت روسيه از مقر فضايي بايكونور واقع در قزاقستان به فضا پرتاب شد. اين موشك 9 دقيقه پس از پرتاب وارد مدار از پيش تعيين شده خود شد و قرار است روز جمعه به ايستگاه فضايي بين المللي برسد. كپسول پروگرس به ماژول روسي نائوكا متصل مي شود كه ماه جولاي به ايستگاه فضايي بين المللي ارسال شد. ماژول جديد 6 پورت پهلو گيري دارد و به گسترش بخش روسي ايستگاه فضايي بين المللي كمك مي كند. در هفته جاري خدمه روسي اين ايستگاه تمرين ها براي ورود ماژول پريچال را آغاز كردند و فرايند كنترل ماژول به طور دستي (براي استفاده از مواقعي كه سيستم اتصال خودكار از كار مي افتد) را شبيه سازي كردند. درحال حاضر راجا چاري، توماس ماشبورن، كايلا بارون و مارك وند هي از ناسا، آنتون شكاپلروف و پيوتر دوبروف از روسيه همراه ماتياس مائورر از سازمان فضايي اروپا در ايستگاه فضايي بين المللي اقامت دارند.