اگر به دنبال راه اندازي كسب و كار الكترونيك هستيد به اين نكات دقت كنيد

در راستاي توسعه سريع فناوري‌هاي اينترنتي، پذيرش گسترده دستگاه‌هاي محاسباتي (به ويژه دستگاه هاي تلفن همراه)، اتصال پر سرعت جهاني، كاهش چشمگير هزينه‌هاي ذخيره‌سازي، دسترسي آسان به حجم عظيمي از داده‌هاي موجود، پيشرفت قدرت محاسباتي و مهارت‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها، اهميت، مزايا و چالش‌هاي/مسائل كسب و كار الكترونيكي توسط سازمان‌هاي بيشتر و بيشتري متوجه قرار گرفته‌اند. اگرچه كسب و كار الكترونيكي در سال‌هاي اخير رونق گرفته است، هنوز فرصت‌هاي زيادي (اگر نگوييم نامحدود) براي كسب‌وكارهاي الكترونيكي در همه بخش‌ها و در اقتصادهاي در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد.