كشف نوع جديد سلول در قلب كه با تنظيم ضربان قلب ارتباط دارد

كشف نوع جديد سلول‌ در قلب كه با تنظيم ضربان قلب ارتباط دارد

كشف نوع جديدي از سلول در قلب، نويدبخش افزايش دانش درزمينه‌ي نقايص و بيماري‌هاي قلبي‌عروقي پس از مطالعه‌ي گسترده‌تر اين سلول‌ها است.