كارآزمايي باليني واكسن استنشاقي آلزايمر براي اولين بار آغاز مي شود

دانشمندان اولين آزمايش انساني واكسن استنشاقي آلزايمر را به زودي آغاز مي كنند كه مي تواند به جلوگيري يا كند شدن روند پيشرفت بيماري كمك كند. اين واكسن از دارويي به نام پروتولين براي تحريك سلول هاي ايمني و حذف پلاك هاي چسبنده مغز استفاده مي كند. درمان هاي آلزايمر تا چند ماه پيش بعيد به نظر مي رسيدند. آزمايشات دارويي به مدت 20 سال براي توليد درمان هايي كه پيشرفت بيماري را متوقف كند شكست خوردند و چندين شركت بزرگ داروسازي ماموريت خود براي توسعه درمان هاي آلزايمر را به صورت كلي كنار گذاشتند. بنابراين تنها اميد بيماران براي بهبود، داروهايي بودند كه علائم آلزايمر را براي مدت محدودي كاهش مي دهند. اكنون ممكن است امكانات تازه اي در حوزه درمان آلزايمر فعال شده باشد زيرا بيمارستان بريگهام و زنان اعلام كرد كه اولين آزمايش انساني واكسن بيني آلزايمر كه براي جلوگيري يا كاهش سرعت پيشرفت بيماري طراحي شده را رهبري خواهد كرد. آلزايمر در اين آزمايش، 16 نفر كه بين 60 تا 85 سال سن دارند و به آلزايمر مبتلا هستند، به فاصله يك هفته دو دوز از اين واكسن را دريافت خواهند كرد. براي انجام اين آزمايش چندين دهه تحقيق انجام شده كه نتايج آن نشان مي دهد تحريك سيستم ايمني مي تواند به پاكسازي پلاك هاي آميلوئيد بتا مغز كمك كند. پلاك هاي چسبنده يكي از علائم بيماري آلزايمر هستند و زماني تشكيل مي شوند كه تكه هايي از پروتئين آميلوئيد بتا بين سلول هاي عصبي انباشته شده باشد و اين امر توانايي فرد براي تفكر يا يادآوري اطلاعات را مختل مي كند. واكسن دارويي به نام پروتولين را مستقيما وارد مجراي بيني مي كند كه هدف آن فعال كردن سلول هاي ايمني براي حذف اين پلاك هاي مغز است. به گفته جفري كامينگز، استاد علوم مغز در دانشگاه نوادا، لاس وگاس، اين مفهوم كاملا جديد نيست، اما اكنون بسيار اميدواركننده به نظر مي رسد. نتايج اين كارآزمايي مي تواند درباره نحوه جلوگيري از پيشرفت آلزايمر اطلاعات بيشتري ارائه كند، زيرا شركت كنندگان بايد در مراحل اوليه بيماري خود باشند. با اين وجود، دانشمندان پيش از هر چيزي بايد بي خطر بودن اين واكسن را ثابت و تعيين كنند چه ميزان دوزي از آن بايد تزريق شود.