سانسور «صداي دريانوردان» از سوي روابط عمومي سازمان بنادر

تين نيوز | صبح امروز نشست خبري جليل اسلامي معاون دريايي سازمان بنادر «به مناسبت روز جهاني دريانوردي» برگزار شد. به گزارش تين نيوز، در اين نشست مجيد فدايي معاون اداره كل روابط عمومي با بايكوت خبري تين نيوز مانع پرسش خبرنگار اين رسانه شد. در اين نشست خبرنگاران به ترتيب حضور امكان طرح پرسش از جليل اسلامي معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي را داشتند كه روابط عمومي اين سازمان اين امكان را به خبرنگار تين نيوز نداد. در اعتراض به اين برخورد غيرحرفه اي، خبرنگار تين نيوز نشست خبري سازمان بنادر و دريانوردي را ترك كرد. دريانوردان مشكلات بسياري مهمي از نظر شغلي مانند بيمه، قرارداد، مالي،حقوقي و ... دارند، از همين رو برخي از دريانوردان در تماس با اين شبكه خبري در راستاي روز جهاني دريانوردي خواسته بودند اين رسانه صداي آن ها باشد؛ اما روابط عمومي سازمان بنادر و دريانوردي اين حق طبيعي را از جامعه دريانوردي گرفت. اما اين شبكه خبري رسالت خود مبني بر پيگيري «مشكلات دريانوردان» را از سوي مسئولان علي رغم بي توجهي سازمان بنادر به اين مسئله پيگيري خواهد كرد. هر چند كه به نظر مي رسد انعكاس صداي دريانوردان، تجار و صاحب نظران حوزه دريايي كه اغلب منتقد سازمان بنادر و دريانوردي هستند، در رسانه هاي موسسه تين دليل اين كم تحملي مديران سازمان بنادر باشد. اكرم فيض آبادي اكرم فيض آبادي خبرنگار