كسب رتبه هاي برترتوسط روابط عمومي وجنگلبان نمونه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

سمنان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: مدير روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان از كسب2 رتبه برتر از 5 محور سومين جشنواره ملي روز جنگلبان توسط اين اداره كل خبر داد. ابوالفضل صيادجو گفت: سومين جشنواره ملي روز جنگلبان با حضور معاون وزير جهاد كشاورزي و رياست سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، مدير جمعيت حاميان زمين و دبير جشنواره ملي روز جنگلبان، مدير كل دفتر روابط عمومي وامور بين الملل سازمان جنگلها؛فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگلها و مقامات كشوري در سالن غدير سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور برگزار گرديد. وي اضافه كرد: اين مراسم با شعار «من هم يك جنگلبانم» در پنج محور گراميداشت ايثارگران و جان نثاران منابع طبيعي، جنگلبان نمونه، جنگلبان نمونه افتخاري، عشق و افتخار روايت ايثارگري همسران جنگلبان و جوان افتخاري جنگلبان برگزار شد. صيادجو ادامه داد: استان سمنان توانست در دو شاخص اين جشنواره حائز مقام برتركه اولين شاخص "توسعه دهنده نمونه" پويش ملي (من هم يك جنگلبانم) ودومين شاخص "جنگلبان نمونه" استان جناب آقاي جمشيد ملك محمدي از شهرستان شاهرود شود و براي سومين سال پياپي حائز رتبه هاي برترشود. روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان،عنوان برتر روابط عمومي" توسعه دهنده نمونه" پويش ملي (من هم يك جنگلبانم) در استان سمنان را دربين روابط عمومي ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري كشور كسب كردابوالفضل صيادجو مدير روابط عمومي اداره كل اظهار داشت: اين ارزيابي براساس اعلام نظردبيرخانه اجرايي سومين جشنواره ملي روز جنگلبان مرداد 98 صورت گرفت كه روابط عمومي اداره كل استان سمنان با كسب امتياز لازم برگزيده ودر مراسم روز جنگلبان سازمان جنگلها با اهداي لوح سپاس و يادبود ضمن تبريك از تلاش هاي انجام شده درحوزه روابط عمومي،اطلاع رساني موردتقدير و تجليل از خدمات و مجاهدت صادقانه قرار گرفت.