توضيحات روابط عمومي فدراسيون در خصوص رواديد مدعوين باشگاه استقلال

به گزارش گروه ورزشي خبرگزاري دانشجو، به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، پيرو حاشيه سازي و اظهارات غير مسئولانه برخي اشخاص در خصوص موضوع صدور رواديد 3 ميهمان خارجي مورد نظر باشگاه استقلال، روابط عمومي فدراسيون فوتبال به تشريح جزئيات اين موضوع بر اساس مستندات موجود مي پردازد. يكم؛ در تاريخ 5 تيرماه 1398 مديركل محترم امور مشترك فدراسيون ها در وزارت ورزش و جوانان طي يك فقره نامه (كه به پيوست منتشر مي گردد) پيرامون صدور رواديد مدعوين خارجي باشگاه استقلال تهران خطاب به رياست محترم فدراسيون فوتبال جناب آقاي تاج اعلام مي نمايد؛ نظر به اينكه درخواست هاي صدور رواديد مدعوين خارجي باشگاه استقلال به كرات فاقد مكاتبات كتبي و اخذ مجوز شوراي برون مرزي بوده و صرفا به صورت شفاهي و تعامل اين اداره كل با وزارت امور خارجه انجام گرفته مقتضي است مقرر فرمايند در خصوص رعايت موارد قانوني اقدامات جدي صورت پذيرد. بديهي است منبعد به در خواست هاي خارج از چهارچوب قانوني ترتيب اثر داده نخواهد شد. دوم؛ پيرو مكاتبه مديركل محترم امور مشترك فدراسيون ها در وزارت ورزش و تاكيد بر رعايت موارد قانوني خصوصا در مورد درخواست صدور رواديد مدعوين خارجي باشگاه استقلال تهران، سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال در تاريخ 20 تير 1398 با ارسال نامه اي به هيات هاي فوتبال استان ها پيرامون اعزام به خارج از كشور و ورود اتباع خارجي تصريح نموده، حداقل 30 روز پيش از اعزام هاي برون مرزي و يا ورود افراد به داخل كشور نسبت به اطلاع رساني و تحويل مدارك مربوطه به فدراسيون فوتبال با تاكيد بر ضرورت ارسال نامه درخواست صدور رواديد از سوي باشگاه همچنين اسكن گذرنامه و عكس نفرات مورد نظر اقدام شود. در پايان اين نامه اعلام شده:در صورت عدم رعايت موارد فوق از سوي باشگاه ها فدراسيون فوتبال هيچ گونه مسئوليتي در خصوص عواقب آن نخواهد داشت. سوم؛ باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال تهران در تاريخ 19 مرداد اقدام به ارسال نامه اي به سازمان ليگ برتر فوتبال ايران نموده و در اين نامه درخواست خود را براي صدور رواديد ورود 3 بازيكن خارجي اعلام كرده تا جهت صدور ويزا و هماهنگي با شوراي برون مرزي اقدام شود. نكته جالب توجه اين درخواست ارسال نامه در تاريخ 19 مرداد و وصول آن در ساعت 16:29 دقيقه روز شنبه 19 مرداد پس از ساعت اداري همچنين تاكيد بر ضرورت صدور ويزا از سوي باشگاه در همان تاريخ 19 مرداد است و مشخص نيست كه هماهنگي شوراي برون مرزي و صدور ويزا براي ميهمان طي چند ساعت چگونه امكان پذير خواهد بود؟ سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال در همين تاريخ و ساعت 18:07 دقيقه (با گذشت حدود 90 دقيقه از ثبت نامه در دبيرخانه) خارج از ساعت اداري نامه مربوطه را به امور تشريفات ارائه داده تا اقدامات لازم با قيد فوريت انجام شود، در همين حال تهيه ويزا براي نخستين فرد از فهرست اعلام شده صورت گرفته و ويزاي مارينا بلگ از كشور اسپانيا صادر شده است. با اين وجود با تاكيد بر اين نكته كه حتي كپي صفحات گذرنامه مدعوين همراه با يك قطعه عكس كه بر اساس مكاتبات فوق الذكر از جمله مستندات و مدارك ضروري بوده به سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال ارسال نشده و در روز 20 مرداد با گذشت 24 ساعت تحويل فدراسيون فوتبال شده است، همچنين روز 21 مرداد عيد سعيد قربان و تعطيل رسمي بوده، چگونه مجموعه فدراسيون فوتبال به اهمال و كوتاهي در زمينه صدور رواديد يا همكاري به منظور هماهنگي شوراي برون مرزي متهم مي شود در حالي كه درخواست صدور ويزا در فرصت چند دقيقه اي و يا حتي چند ساعته آن هم بعد از مهلت اداري به دبيرخانه فدراسيون فوتبال رسيده و همكاران عزيز در مجموعه باشگاه استقلال پيش از اين درخواست خود را به اين فدراسيون ارسال نكرده اند. چهارم؛ لازم به تاكيد بر اين نكته است كه مجموعه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم و موظف به خدمت رساني يكسان در برابر تمامي باشگاه هاي كشور دانسته و به كرات نشان داده در اين خصوص هيچ تبعيضي قائل نيست همچنان كه بارها در سريع ترين و كوتاه ترين زمان ممكن با باشگاه استقلال و ساير باشگاه هاي كشور نهايت تعامل و همكاري همه جانبه را داشته اما از مسئولين باشگاهها درخواست مي گردد با بهره مندي از نيروهاي وظيفه شناس و متخصص در حوزه كاري خود مانع از بروز چنين مسائل و حاشيه هايي گردند كه كوتاهي برخي از عوامل باشگاه به گردن ساير ارگان ها و نهادها بيافتد و در منظر هواداران باشگاهها فدراسيون فوتبال يا وزارت ورزش و وزارت خارجه به عنوان مقصر شناخته شوند. بديهي است كه با تاكيد بر مدت زمان 30 روزه اي كه پيش از اين رسما اعلام شد، حتي اگر مستندات و درخواست مربوطه با فاصله منطقي و معقول حداقل 5 روزه به سازمان ليگ و اين فدراسيون ارائه مي گرديد با تعامل و همكاري شايسته مسئولين محترم شوراي برون مرزي و وزارت امور خارجه امكان تسريع و فراهم نمودن رواديد سفر براي مدعوين باشگاه استقلال كه طبيعتا ميهمانان فوتبال ايران به شمار مي روند در زمان مقرر وجود داشت. اميد است كه در موارد آتي با پذيرش مسئوليت و تعهدات خود همچنين پايبندي به زمان بندي هاي معقول و منطقي در نظام اداري انگشت اتهام را به سوي ساير بخش ها و نهادهايي كه در اهمال و كوتاهي صورت گرفته هيچ تقصيري نداشته اند، نشانه نرويم.