گردن بند روباتيك به كمك بيماران ALS مي آيد

گردن بند روباتيك به كمك بيماران ALS مي آيد پژوهشگران آمريكايي، نوعي گردن بند طبي روباتيك ابداع كرده اند كه مي تواند به بهبود حركات گردن بيماران مبتلا به ''اسكلروز جانبي آميوتروفيك'' كمك كند. مهندسان ''دانشگاه كلمبيا''(Columbia University)، نوعي گردن بند طبي ابداع كرده اند كه مي تواند از گردن هنگام حركت طبيعي آن محافظت كند. اين گردن بند، نخستين ابزاري است كه مي تواند كمك قابل توجهي به بيماران مبتلا به ''اسكلروز جانبي آميوتروفيك''(ALS) برساند تا اين افراد را براي نگه داشتن سر خود و بسياري از فعاليت هاي ديگر ياري دهد. اسكلروز جانبي آميوتروفيك، به از بين رفتن تدريجي عملكرد عضلات منجر مي شود و به تدريج، تضعيف ماهيچه ها و فلج عمومي را در فرد پديد مي آورد؛ در نتيجه توانايي هر حركتي را از فرد بيمار مي گيرد. اين گردن بند طبي پيشرفته مي تواند تماس چشمي بيمار را طي مكالمه بهبود ببخشد و به بيمار كمك كند تا از چشمان خود براي كنترل رايانه استفاده كند. مهندسان و عصب شناسان دانشگاه كلمبيا به سرپرستي ''سانيل آگراوال''(Sunil Agrawal)، استاد مهندسي مكانيك اين دانشگاه، اين گردن بند روباتيك را طوري طراحي كرده اند كه استفاده از آن بسيار ساده است. گردن بند روباتيك، به حسگرها و عملگرهاي مكانيكي مجهز است تا بتواند حالت سر را تنظيم كند و تقريبا تا 70 درصد حركات سر را احيا كند. اين گردن بند طبي روباتيك مي تواند با سنجش همزمان حركت و ''نوار عصب و عضله'' يا ''الكتروميوگرافي'' (EMG) عضلات گردن، يك ابزار تشخيصي جديد براي بررسي اختلال حركات سر و گردن باشد. آگراوال گفت: اين گردن بند طبي، براي استفاده هاي باليني اميدواركننده است و مي تواند براي اصلاح توانبخشي بيماران مبتلا به اسكلروز جانبي آميوتروفيك، كساني كه گردن آنها در اثر سانحه رانندگي آسيب ديده و يا به خاطر بيماري عصبي، كنترل گردن را به شكل ضعيفي انجام مي دهند نيز مفيد باشد. ''هيروشي ميتسوموتو'' (Hiroshi Mitsumoto)، استاد عصب شناسي دانشگاه كلمبيا و از پژوهشگران اين پروژه گفت: پروفسور آگراوال و گروهش براي نخستين بار، مكانيسم عضلات گردن را در بيماران مبتلا به اسكلروز جانبي آميوتروفيك مورد بررسي قرار دادند. گردن بند طبي كه آنها ابداع كرده اند، گام مهمي براي كمك به بيماران مبتلا به اسكلروز جانبي آميوتروفيك به شمار مي رود. اگرچه هنوز امكان درمان اين بيماري وجود ندارد اما شايد اين گردن بند طبي روباتيك بتواند با تسكين نشانه هاي بيماري، به بهبود كيفيت زندگي بيمار كمك كند. پژوهشگران براي آزمايش اين گردن بند طبي روباتيك، 11 بيمار مبتلا به اسكلروز جانبي آميوتروفيك و 10 فرد سالم را مورد بررسي قرار دادند. از شركت كنندگان خواسته شد تا حركاتي را با سر و گردن خود انجام دهند. آنها در اين آزمايش متوجه شدند كه افراد مبتلا به اسكلروز جانبي آميوتروفيك، حتي آن دسته از افراد كه در مراحل ابتدايي بيماري قرار دارند، در مقايسه با افراد سالم، از راهبرد متفاوتي براي انجام دادن حركات استفاده مي كنند. نتايج اين آزمايش مي تواند به صورت باليني مورد استفاده قرار گيرد و امكان بهبود حركات را فراهم كند. اين پژوهش، در مجله ''Annals of Clinical and Translational Neurology'' به چاپ رسيد./ايسنا