آسپرين خطر مرگ بيماران مبتلا به سرطان سينه را افزايش مي دهد

آسپرين خطر مرگ بيماران مبتلا به سرطان سينه را افزايش مي دهد تهران- ايرنا- نتايج يك مطالعه جديد نشان مي دهد كه مصرف آسپرين خطر مرگ را در برخي زنان مبتلا به سرطان سينه افزايش مي دهد. اين در حالي است كه مطالعات قبلي نشان داده اند كه مصرف آسپرين خطر متاستاز و مرگ را ميان بيماراني كه از سرطان سينه جان سالم بدر برده اند، به اندازه قابل توجهي كاهش مي دهد. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، محققان آمريكايي كه اين مطالعه را انجام داده اند، حدس مي زنند كه آسپرين ممكن است با توليد فعل و انفعالاتي در جريان «متيلاسيون» - يك تغيير شيميايي در دي.ان.اي- خطر ابتلا به سرطان را افزايش دهد. البته نتايج اين مطالعه با يافته هاي مطالعات قبلي در تضاد است؛ پيش از اين مطالعات نشان دادند كه مصرف آسپرين خطر متاستاز و مرگ را ميان بيماراني كه از سرطان سينه جان سالم بدر برده اند، بطور قابل توجهي كاهش مي دهد. محققان دانشگاه «كاروليناي شمالي» كه اين مطالعه جديد را انجام داده اند، مي گويند: التهاب مزمن عامل اصلي ابتلا به انواع سرطان هاي مختلف از جمله سرطان سينه است. آسپرين يك داروي ضد التهاب غير استروئيدي است كه خصيصه هاي ضد التهابي دارد. با توجه به اين موضوع شواهد قابل توجهي از مطالعات آزمايشگاهي و جمعيتي نشان مي دهند كه مصرف آسپرين ممكن است خطر ابتلا به سرطان سينه را كاهش دهد. محققان در اين تحقيق جديد داده هاي هزار و 266 زن را كه سرطان سينه داشتند و قبلا در مطالعه Long Island Breast Cancer شركت كرده بودند، بررسي كردند. در اين مطالعه جديد ميزان مرگ و مير ناشي از هر دليل در زناني كه شش هفته قبل از تشخيص سرطان سينه دست كم يك بار در هفته آسپرين مصرف مي كردند 67 درصد افزايش داشت. اين زنان حامل ژن BRCA1 كه سرطان سينه را تقويت مي كند نيز بودند. اما ميزان مرگ و مير مرتبط با سرطان سينه در زناني كه حامل ژن BRCA1 نبودند اما آسپرين مصرف مي كردند از 40 درصد به 22 تا 40 درصد كاهش يافت. محققان مي گويند: اين اختلاف در ميزان بقا و مرگ و مير در ميان بيماران مبتلا به سرطان سينه مي تواند ناشي از تفاوت هايي در بافت تومور دي.ان.اي و خون محيطي دي.ان.اي باشد. به همين دليل آن ها براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد رابطه آسپرين و متيلاسيون بايد مطالعات بيشتري انجام دهند. اين مطالعه در نشريه Cancer منتشر شده است.