رسانه، مهم ترين نياز روابط عمومي است

دكتر فيلسوفيان، مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت «ميدكو» در بازديد از دفتر مركزي روزنامه «كرمان امروز»: رسانه، مهم ترين نياز روابط عمومي است كرمان، خبرنگار كرمان امروز: ظهر روز يكشنبه دكتر سعيد فيلسوفيان، مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت ميدكو به همراه جمعي از همكاران خود از دفتر مركزي روزنامه كرمان امروز بازديد كرد. در اين ديدار فتح نجات، مديرمسئول اين نشريه و دكتر فيلسوفيان، مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت ميدكو سخناني ايراد كردند. دكتر فيلسوفيان به اهميت تعامل رسانه با روابط عمومي اشاره كرد و گفت: امروز و در عصري كه اين روزها با آن رو به رو هستيم بسياري از رفتارهاي رسانه اي گذشته ديگر اثر ندارد كه البته متاسفانه هنوز در بسياري از دانشگاه هاي ما به عنوان علوم ارتباطات و رسانه تدريس مي شوند. يعني مي توان گفت روشهايي كه ديگر منسوخ شده است را امروز تازه به دانشجويان اين رشته ها تدريس مي كنند. حال با اين وضعيت چه توقعي مي توان از آينده اين افراد داشت. روابط عمومي در مرتبه اول نيازبه رسانه دارد كه اين تعامل با رسانه بايد يكي از مهمترين مهارت هاي افراد فعال در روابط عمومي ها باشد. ما در شركت ميدكو روال را بر حمايت فله اي از رسانه ها نگذاشته ايم و مشي و منش اين است كه قلم و توليد محتوا را حمايت كنيم. روز خبرنگار را به شما تبريك مي گوييم و اميدواريم كه شركت ميدكو در كنار شما بتواند بحث خدمت رساني به صنعت كشور را بيش از پيش پيگيري كند.