ايران ظرفيت هاي لازم براي توسعه ي همكاري هاي صنعتي با ساير كشورها را داراست

ايران ظرفيت هاي لازم براي توسعه ي همكاري هاي صنعتي با ساير كشورها را داراست به گزارش سيتنا، برات قباديان، در ديدار با قائم مقام سازمان توسعه صنعتي ملل متحد با اشاره به توانمندي هاي نيروي انساني متخصص ايران، اظهار داشت: از فرصت هاي همكاري مشترك با سازمان جهاني يونيدو استقبال مي كنيم و البته مباحث توسعه صنعتي به ويژه انقلاب چهارم صنعتي مي تواند مبناي ارتقاي همكاري هاي طرفين واقع شود. وي، افزود: در اجلاس آتي يونيدو در ابوظبي، ايران مي تواند سهم قابل توجهي در همكاري هاي لازم براي برنامه هاي فني و زيست محيطي اين سازمان داشته باشد. قباديان، بيان كرد: وزارت صمت به عنوان كانون همكاري هاي ساير دستگاه ها با يونيدو تمام تلاش خود را براي توسعه همكاري هاي فني و مشاوره اي بكار بسته است. معاون وزير صمت، گفت: يك سوم توليد ناخالص داخلي در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت متمركز است و اين وزارتخانه به نوعي پايه انتقال فناوري به ساير بخش ها از جمله صنعت نفت، كشاورزي و نيرو نيز به شمار مي آيد. وي، خاطرنشان كرد: طي 3 سال اخير و با تغيير رويكرد در نوع همكاري هاي ميان طرفين، شاهد افزايش قابل توجه همكاري بوديم كه اين امكان براي ارتقاء افزونتر نيز بيش از پيش مهياست.