قزوين| همراهي رسانه و روابط عمومي ركن اول اطلاع رساني است

قزوين| همراهي رسانه و روابط عمومي ركن اول اطلاع رساني است - اخبار استانها - به گزارش خبرگزاري تسنيم از قزوين، رسول شربياني رئيس دانشگاه پيام نور استان قزوين در بازديد از دفتر خبرگزاري تسنيم قزوين كه به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، با خبرنگاران خبرگزاري تسنيم قزوين به گفت وگو نشست و در خصوص مسائل صنفي حوزه خبر گفت وگو كرد. وي اظهار داشت: روابط عمومي و رسانه در ماهيت يك وظيفه را اجرايي ميكنند اما در جامعه هدف و مخاطبين تفاوت هايي دارند كه نسبت به نوع وظايف مي توانند با تغيير عناوين آن را به بهترين شكل اجرايي نمايند. رئيس دانشگاه پيام نور استان قزوين گفت: روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان قزوين طي چند سال گذشته در چندين دوره توانسته است رتبه نخست كشوري را كسب كند اما در كسب اين رتبه نقش رسانه ها و همراهي آنها با روابط عمومي بي مانند و غير قابل انكار است. شربياني افزود: دانشگاه پيام نور استان قزوين در طي سال با برگزاري دوره هاي آموزشي، همايش هاي علمي و برنامه هاي كمك آموزشي در تلاش است تا در حوزه روابط عمومي و رسانه به آگاهي بخشي و اطلاع رساني به جامعه هدف بپردازد. رئيس كميسيون اصل 90 مجلس از دفتر تسنيم در قزوين بازديد كرد رئيس شوراي شهر محمديه قزوين: رسانه آئينه انعكاس تلاش مسئولان به جامعه است موفقيت هاي بسياري در احياي دشت قزوين به دست آورده ايم / تقدير از حمايت رسانه ها وي عنوان كرد: در اين مسير مجموعه تسنيم همكاري و همراهي خوبي با ما داشته است كه جاي تقدير و تشكر دارد. رئيس دانشگاه پيام نور استان قزوين خاطرنشان كرد: دانشگاه پيام نور استان قزوين امروز به سمت الكترونيكي شدن در حال حركت است و با اجراي طرح هاي بزرگي نظير اجراي سايت 200 سيستمي به دنبال تحقق دولت الكترونيك در اين دانشگاه در قزوين هستيم. شربياني افزود: در هفته دولت امسال 14 طرح بزرگ در دانشگاه پيام نور استان قزوين براي خدمت رساني بهترو بيشتر به جامعه هدف در به بهره برداري خواهد رسيد.