موفقيت ماهواره ناهيد يك در آزمون هاي محيطي خلا حرارتي

ناهيد يك ناهيد يك رسانه كليك – مدير پروژه ناهيد يك خبر داد: «آماده سازي اين بسته باتري به عنوان گامي از عمليات پيش پرتاب ماهواره ناهيد يك انجام شد و تمامي آزمون هاي خلاء حرارتي و ارتعاشي را مطابق استاندارد فضايي اروپا (ECSS) با موفقيت پشت سر گذاشت.» به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه فضايي ايران، آزمون هاي محيطي خلا حرارتي و ارتعاشي بسته باتري جديد (تعويضي) مدل پروازي ماهواره ناهيد1 انجام شد و از لحاظ كاركرد در محيط فضا مورد تاييد قرار گرفت. بنابر اين گزارش، با توجه به تجربيات كسب شده در طراحي ماهواره هاي قبلي، بسته باتري ماهواره ناهيد با استفاده از فناوري سلول هاي ليتيوم-يون و با مشاركت سيستمي بخش هاي توان الكتريكي، سازه و حرارت براي نخستين بار در پژوهشگاه فضايي ايران توسط متخصصان پژوهشكده سامانه ماهواره پژوهشگاه فضايي ايران طراحي و ساخته شد. مريم موسوي، مدير پروژه ناهيد با اعلام اين خبر اظهار داشت: «آماده سازي اين بسته باتري به عنوان گامي از عمليات پيش پرتاب ماهواره ناهيد يك انجام شد و تمامي آزمون هاي خلاء حرارتي و ارتعاشي را مطابق استاندارد فضايي اروپا (ECSS) با موفقيت پشت سر گذاشت.» مدير پروژه ناهيد يك افزود: «با توجه به الزامات جرمي، حجمي و تواني پروژه ناهيد، بسته باتري ماهواره ناهيد 1 داراي ظرفيت حداقل Ah6، محدوده ولتاژ كاري 33.6 – 24 ولت، مجهز به يك مدار ترازساز غيرفعال (Passive) و همچنين مجموعه مدارهاي پايش ولتاژ و دما است.»  موسوي، طول عمر تقويمي سلول هاي باتري، تعداد سيكل هاي شارژ و دشارژ و شرايط دمايي را از جمله مهم ترين مولفه هاي تاثيرگذار بر طول عمر يك بسته باتري دانست و خاطرنشان كرد: «با توجه به سپري شدن زمان نسبتا طولاني از تاريخ ساخت بسته باتري مدل فضايي ماهواره ناهيد و همچنين انجام آزمون هاي مختلف كاركردي روي ماهواره، بايستي بسته باتري مدل پروازي ماهواره قبل از قرارگيري در مدار مطابق الزامات تعويض مي شد.» شايد برايتان جالب باشد: علي رضا صادقيان از مرز باريك انحصار مي گويد مدير پروژه ناهيديك گفت: «اين بسته باتري جديد، از نظر مواد و قطعات و همچنين روش مونتاژ عينا مطابق با مواد و روش مونتاژ مورد استفاده در بسته باتري مدل هاي كيفي و فضايي ماهواره ناهيد بوده كه در كوتاه ترين زمان ممكن ساخته شده است. در نهايت، آزمون هاي كاركردي و محيطي شامل خلأ حرارتي و مجموعه آزمون هاي ارتعاشي بسته باتري جديد مدل پروازي ماهواره ناهيد1 با نظارت سازمان فضايي ايران انجام شد و كاركرد آن مورد تاييد قرار گرفت.»