ثبت 52 پتنت ايراني در دفاتر ثبت اختراع بين المللي

ثبت 52 پتنت ايراني در دفاتر ثبت اختراع بين المللي تهران- ايرنا- كانون پتنت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تا كنون از ثبت 52 پتنت در دفاتر ثبت اختراع معتبر بين المللي حمايت كرده است تا نياز كشور در زمينه مالكيت فكري و به طور خاص موضوع ثبت اختراع خارجي رفع شود. به گزارش معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، كانون پتنت ( حق ثبت اختراع) معاونت علمي و فناوري رياست جمهوي با حمايت 90 درصدي از مخترعان براي ثبت در دفاتر بين المللي معتبر، در اين مسير همراه شده است تا اين روند سرعت گيرد و تا كنون هزار و 523 درخواست از سوي مخترعان به اين كانون ارسال شده كه از اين تعداد 252 پرونده در مرحله ارزيابي حمايت از آن ها مورد تاييد قرار گرفته است. همچنين 52 پتنت نيز در دفاتر ثبت اختراع خارجي ثبت شده است. كانون پتنت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با در نظر گرفتن نيازمندي هاي كشور در زمينه مالكيت فكري و به طور خاص موضوع ثبت اختراع خارجي، اقدام به استقرار واحدهاي فعال در اين حوزه در قالب يك مجموعه متمركز كرده است. اين مركز از سال 1384 به عنوان واحد مالكيت فكري ستاد ويژه توسعه فناوري نانو معاونت علمي، فعاليت خود را آغاز كرد. در سال 1393 با موافقت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در قالب «كانون پتنت ايران» امور مرتبط با حوزه مالكيت فكري و به ويژه ثبت اختراع را در تمامي حوزه هاي علم و فناوري عهده دار شده است.