شناسايي مشتركين فعال اينترنت پرسرعت به منظور ارائه ي طرح سرينو در مخابرات منطقه تهران

شناسايي مشتركين فعال اينترنت پرسرعت به منظور ارائه ي طرح سرينو در مخابرات منطقه تهران به گزارش سيتنا، طرح سرينو با هدف ارائه سرويس بهتر براي مشتركين فعال اينترنت پرسرعت در نظر گرفته شده است و شناسايي مشتركين فعال و اختصاص اين طرح توسط مخابرات منطقه تهران انجام مي شود. بر اساس اين گزارش با استفاده از طرح سرينو 2 ميليون كاربر فعال سرويس هاي اينترنت مخابرات، به صورت رايگان از امكانات VDSL يا فيبر نوري شركت مخابرات ايران (تانوما) با حداقل سرعت 40 مگابيت بر ثانيه بهره مند مي شوند. گفتي است با توجه به شناسايي خودكار مشتركين فعال به منظور ارائه سرينو، از تمام مشتركين اينترنت مخابرات ايران تقاضا مي شود به منظور تسهيل در خدمت رساني، از تماس با سامانه هاي پاسخگويي و پشتيباني مخابرات شامل 2020 و 2021 و يا مراجعه به مراكز امور مشتركين در مورد طرح سرينو خودداري فرمايند.