انتصاب مدير كل روابط عمومي وزارت بهداشت به عنوان عضو اصلي شوراي سياستگذاري سلامت صدا و سيما

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مدير شبكه سلامت سيما و رييس شوراي سياستگذاري سلامت صدا و سيما، جهانپور مشاور وزير بهداشت و مدير كل روابط عمومي وزارت بهداشت را به عنوان عضو اصلي شورا منصوب كرد. به گزارش شارا، محمدمهدي قاسمي، مدير شبكه سلامت سيما و رييس شوراي سياستگذاري سلامت سازمان، طي حكمي، كيانوش جهانپور مشاور وزير بهداشت و مدير كل روابط عمومي وزارت بهداشت را به عنوان عضو اصلي شوراي سياستگذاري سلامت سازمان صدا و سيما، منصوب كرد. متن اين حكم به شرح زير است؛ جناب آقاي دكتر جهانپور رئيس محترم مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت بهداشت احتراما، با توجه به تجارب ارزنده جنابعالي در حوزه آموزش سلامت، بدينوسيله به مدت يكسال به عنوان عضو اصلي شوراي سياستگذاري سلامت سازمان صدا و سيما منصوب مي گرديد. بديهي است، وظيفه اصلي اين شورا احصاء اولويت ها، سياستگذاري و نظارت بر اجراي اهداف نظام سلامت كشور و ابلاغ راهبردهاي رسانه اي آنها به مجموعه همكاران و واحدهاي مختلف سازمان صدا و سيما است.