مسئول روابط عمومي شهرداري و مدير خانه خبرنگاران جم هم تكذيب كرد: عضو ستاد شيخ نيستم!

با نهايت احترام به نگاه كانديداي محترم يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اعتماد به بنده، لازم است اعلام كنم بنده فعلا تصميم به همراهي با هيچ عزيزي نگرفته ام آواي بوشهر؛ در پي انتشار ليستي از اعضاي ستاد شيخ موسي احمدي نامزد يازدهمين دوره انتخابات مجلس در جنوب استان توسط مدير رسانه اي اش در جم، كه نام عباس اعتمادي پور مسئول روابط عمومي شهرداري و مدير خانه خبرنگاران جم به عنوان "مدير روابط عمومي ستاد" وي طي بيانيه اي حضورش در ستاد شيخ موسي احمدي را تكذيب كرد. وي در اين بيانيه نوشته است: پيرو انتشار اسامي اعضاي ستاد انتخاباتي جناب آقاي دكتر احمدي كانديداي محترم در شهرستان جم، نامي از اينجانب هم به عنوان مدير روابط عمومي عمومي ستاد انتخاباتي جناب احمدي مطرح شده است. بنده فعلا تصميم گرفتم در هيچ ستادي سمتي نداشته باشم. با نهايت احترام به نگاه كانديداي محترم يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اعتماد به بنده، لازم است اعلام كنم بنده فعلا تصميم به همراهي با هيچ عزيزي نگرفته ام هرچند چندين جلسه با كانديداي محترم داشته ام و ديدگاها و صحبت هاي انها را شنيده ام. به اميد برگزاري انتخاباتي پر شور و باشكوه عباس اعتمادي پور 24 بهمن ماه 98 پيش از اين هم علي پريشان نايب رئيس شوراي شهر جم، عضويت اش در ستاد انتخاباتي شيخ موسي احمدي به عنوان مشاور ويژه را تكذيب كرد. به نظر مي رسد دست خالي كانديداي جنوب استان در انتخابات، باعث شده تصميات عجولانه و شتابزده در ستاد انتخاباتي وي را شاهد باشيم.