اپل به خاطر ميزباني از اپليكيشن هاي غيرقانوني قمار به دادگاه مي رود

اپل اخيرا با پرونده اي قضايي روبرو شده كه در آن شاكيان ادعا دارند اين شركت از اپليكيشن هاي غيرقانوني قمار در اپ استور سود مي برد. اين شكايت در دادگاه منطقه شمالي كاليفرنيا به ثبت رسيده و به طور خاص از بازي توسعه يافته توسط شركت DoubleU Games نام مي برد و آن را ناقض شماري از قوانين ايالتي مي داند. در اين پرونده ادعا شده كه اپل با فراهم سازي بستر فعاليت سرويس هاي غيرمجاز قمار نقش يك كازينوي بدون مجوز را بازي مي كند. مشكل سر بازي هاي رايگاني در زمينه قمار است كه به جاي پول واقعي از پول درون بازي استفاده مي كنند. البته كاربران مي توانند با پول واقعي پول درون بازي را خريداري كنند و به قمار مشغول شوند. اين پرونده مي گويد پرداخت پول در بازي براي به دست آوردن زمان بازي بيشتر ناقض قوانين ضدقمار در حداقل 25 ايالت است. به علاوه، با استناد بر تحقيقات گفته شده كه بخش عمده درآمد اپليكيشن هاي كازينويي از شمار معدودي از كاربران حاصل مي شود، چون اين افراد حاضر به پرداخت هزينه هاي بالا هستند و به طور خاص توسط سازندگان اپ ها هدف قرار گرفته اند. در بخشي از متن اين شكايت آمده است: «بر همين مبنا، اپل هم فعالانه به توانمندسازي، صدور مجوز، تبليغ و كسب درآمد از قمار غيرمجاز مي پردازد.» دو شاكي اين پرونده «جاشوآ مك دونالد» و «مايكل هلسل» هستند. گفته مي شود نفر اول 4.99 دلار درون يكي از اين بازي ها پول خريده، و دومي در حداقل پنج خريد جداگانه حدود 107.99 دلار هزينه كرده است. اين پرونده خواستار قضاوت هيئت منصفه شده و به دنبال حكمي براي جلوگيري از دخالت اپل در اين فعاليت هاي غيرقانوني است. شاكيان همچنين در پي دريافت غرامت هستند. اين نخستين باري نيست كه پرونده اي اپل را به ميزباني يا كسب درآمد از اپليكيشن هاي غيرقانوني قمار متهم مي كند. در ماه اكتبر سال 2020 زني پس از صرف هزاران دلار براي خريد سكه هاي داخل بازي از اپل به خاطر ميزباني از اپ هاي غيرقانوني قمار شكايت كرد. پرونده ديگري در ماه ژانويه اپل را به دليل دريافت سهم 30 درصدي از درآمد اپ هاي كازينويي هدف قرار داد.