خبر اينستاگرامي ربيعي درباره واكسناسيون كرونا در روز جهاني سلامت

خبر اينستاگرامي ربيعي درباره واكسناسيون كرونا در روز جهاني سلامت به گزارش سرويس وبگردي سيتنا، علي ربيعي سخنگوي دولت به مناسبت روز بهداشت و سلامت در صفحه اينستاگرام خود نوشت: 19 فروردين روز جهاني بهداشت و روز سلامتي است. بزرگداشت اين روز در دومين سال با همه گيري ويروس كرونا در جهان توام شده است. جهان از شوك اوليه و بحران ناشي از كوويد 19 عبور كرده است اما واقعيت اين است كه ما در جهان امروز در كنار بي عدالتي هاي گوناگون، با يك بي عدالتي ديگر درامر سلامت نيز مواجه هستيم. نابرابري در امر سلامت در مقياس جهاني يك واقعيت است امروز شاهد يك شكاف جديد در حوزه سلامت در عرصه جهاني هستيم البته در مورد ايران تحريم هاي موجود هم يك بُعد مضاعف به اين ماجرا در ايران بخشيده است. دسترسي ايران به دارايي هاي خود با مانع سازي هاي آمريكايي مواجه شده اما اين فقط يك مساله اقتصادي نيست. همان طور كه قبلا هم اشاره كردم، مشخصا برخي از بزرگترين شركت هاي جهاني توزيع واكسن كرونا، از ارائه واكسن به ايران منع شده اند. اين غير از ارعاب گري هاي غير مستقيم آمريكاست كه دسترسي ايران به نظام مالي جهاني را محدود كرده است. يكي از برنامه هاي دولت از سال 1392 ميل به يك جهش در ارائه خدمات سلامت و گسترش شبكه هاي بهداشت بود. در كنار آن، اولويت دادن پيشگيري بر درمان و پايين آوردن خروج پول از جيب مردم براي درمان و در دسترس پذير نمودن درمان و ارائه آن به مردم در اسرع وقت، در كنار گسترش بيمه همگاني جزو برنامه هاي مهم دولت در حوزه سلامت بود كه به رغم مشكلات و محدوديتهاي متعدد، خوشبختانه اين امر محقق شده است. امروز مي توانيم اعلام كنيم هر ايراني كه بخواهد مي تواند صاحب دفترچه بيمه و برخوردار از مزاياي آن بشود و امر درمان براي دهك هاي نيازمند نيز به طور كاملا رايگان صورت مي گيرد. ما خوشحاليم كه حدود 12 ميليون ايراني فاقد هرگونه دفترچه بيمه، امروزه از بيمه درمان برخوردارند و اكنون نيز خوشبختانه نظام درماني به سمت الكترونيكي شدن در حال توسعه است. در زمينه مبارزه با كرونا هم از دنيا عقب نمانديم. ما در شرايطي مبارزه با ويروس كرونا را آغاز كرديم كه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان از هيچ فرصت برابري برخوردار نبوديم. ما در يك جهان نابرابر به مصاف با كوويد 19 رفتيم و امروز با توجه به همه محدوديتها و مشكلات، عملكرد قابل قبولي در اين زمينه داشته ايم. كادر درمان كشور ما فداكارتر از هر كشور ديگري، در ميدان نبرد با كرونا ظاهر شد. در تامين لوازم بهداشتي از ماسك گرفته تا تجهيزات درماني، به حد خودكفايي و حتي صادرات رسيديم. در توليد واكسن كرونا هم جزو چند كشور جهان هستيم كه به دانش آن دست يافته ايم؛ هر چند موانع تحريمي نگذاشتند تا سرعتمان در خريد واكسن و انجام فرايند واكسيناسيون طبق برنامه ريزي هاي انجام شده پيش برود. با اين حال خدا را شكر مي كنيم و خوشحاليم كه امروز 80 درصد كادر درمان كشورمان به رغم همه محدوديت ها واكسينه شده اند و واكسيناسيون كرونا براي ساير افراد جامعه و گروه هاي پرخطر نيز بر اساس پروتكل هاي ارائه شده وزارت بهداشت، مرحله به مرحله در حال انجام شدن است. در جديدترين تحول، اولين محموله واكسن تهيه شده از سازوكار كوواكس به تهران رسيده است و اين روند با سرعت ادامه خواهد داشت.