واكنش فرزاد حسني به خبر پيوستن او به شبكه ايران اينترنشنال

واكنش فرزاد حسني به خبر پيوستن او به شبكه ايران اينترنشنال به گزارش سيتنا، از ظهر امروز (چهارشنبه 18 فروردين)، شايعه مهاجرت و پيوستن فرزاد حسني به شبكه ايران اينترنشنال، چنان فضاي مجازي را پُر كرد كه اين مجري سابق تلويزيون را وادار ساخت تا واكنش نشان دهد.  حسني در گپي كوتاه با ايرنا، با تكذيب شايعه پيوستن خود به شبكه فارسي زبان مستقر در لندن گفت: «پشت ميز مطالعه مشغول خواندن كتابي هستم شيرين در منزل پدري و در كنار حضرت مادر. و انشاء الله تا آخر عمر خدمت گزار همين خاك پاكم.»