پيامك هاي كلاه برداري با عنوان سهميه بندي بنزين همچنان ارسال مي شوند!

پيامك هاي كلاه برداري با عنوان سهميه بندي بنزين همچنان ارسال مي شوند! به گزارش سيتنا، ارسال پيامك سهميه بندي بنزين در ابتدا تنها با شماره 98500057054 صورت مي گرفت اما چند روزي است كه پيامك ها با شماره هاي مختلف از جمله  9821000000150 ارسال مي شوند البته اين بار بعد از چند ساعت، پيامكي با محتواي "پيامكي با عنوان سهميه بندي بنزين براي شما ارسال شده است. اين پيامك كلاه برداري بوده و در صورت وارد كردن اطلاعات كارت بانكي، سريعا رمز دوم كارت را تعويض نماييد." ارسال مي شود. فرايند كار اين افراد اينگونه است كه با دريافت اطلاعات كامل كارت بانكي و اخذ مبلغ ناچيز اقدام به برداشت از حساب افراد مي كنند، در همين راستا پليس فتا هشدار داده است كه به منظور ثبت نام و تكميل فرايند دريافت كارت سوخت متقاضيان حتما به مراكز پليس +10 مراجعه كنند البته در اين بين پليس اقداماتي را براي كنترل اين شيوه كلاه برداري انجام داده است اما  تمام شهروندان نيز بايد به اين مساله آگاهي داشته باشند كه فريب كلاه برداران را نخورند. خبري از سهميه بندي بنزين نيست با اين حال مسوولان نفتي چندين بار به صراحت اعلام كرده اند كه دولت هيچ برنامه اي براي سهميه بندي بنزين ندارد، حتي بيژن زنگنه - وزير نفت - در آخرين صحبت هاي خود در اين باره گفت: درباره سهميه بندي بنزين و دو نرخي كردن قيمت اين فرآورده تصميمي اتخاذ نشده و به ما ابلاغ نشده است اما براي همه خودروهايي كه در ايران شماره شده اند، كارت هوشمند سوخت صادر شد، فايده كارت سوخت در زمان سهميه بندي است و غير از آن بي معناست. وي با بيان اين كه اگر بخواهيم بنزين را سهميه بندي كنيم بهتر است از كارت بانكي استفاده شود، اظهار كرد: بيش از 2 ميليون كارت هوشمند سوخت جديد بنزين صادر شده كه يك ميليون آن به باجه پست برگشت خورد است. تا وقتي سهميه بندي صورت نگيرد، مردم استفاده از كارت سوخت را جدي نمي گيرند. با كارت هوشمند سوخت شخصي هر چند بار مي توانند در جايگاه هاي عرضه سوخت گيري كنند، اما با كارت جايگاه تنها 30 ليتر مي توانند سوخت گيري كنند. او اما با بيان اين كه كارت هوشمند سوخت زماني مفيد است كه سهميه بندي مطرح باشد، گفت: برخي هم معتقدند كارت هوشمند سوخت براي كسب اطلاعات مي تواند مفيد باشد، اما به نظر مي رسد اگر هدف تنها كسب اطلاعات باشد به زحمت آن نمي ارزد.  هم اكنون ٩٩.٩ درصد كارت هاي هوشمند سوخت كلانشهرها صادر شده است و از آنجا كه به دليل استفاده از كارت هاي هوشمند سوخت جايگاه داران استفاده از كارت هوشمند سوخت شخصي با استقبال روبه رو نشد، محدوديتي در اين زمينه لحاظ شده است؛ اين محدوديت در كلانشهرها احتمالاً بيش تر هم خواهد شد؛ تا وقتي سهميه بندي انجام نشود، مردم كارت هوشمند سوخت را جدي نمي گيرند. فاطمه كاهي - سخنگوي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي - نيز در همين رابطه به ايسنا گفت: هيچ برنامه اي براي سهميه بندي بنزين و تغيير قيمت اين فراورده وجود ندارد اما تقاضاي ما از تمام هموطنان اين است كه نسبت به دريافت كارت سوخت خود اقدام كنند. به گفته وي مالكان وسايل نقليه مي توانند كد شناسايي خودرو (vin) را به شماره  1101202040  پيامك كنند و با دريافت كد پستي از طريق سايت پست پيگير وضعيت كارت سوخت خود باشند.