سرپرست روابط عمومي شركت گاز استان قزوين منصوب شد

سرپرست روابط عمومي شركت گاز استان قزوين منصوب شد طي حكمي از سوي مهندس بوشهري؛ مدير عامل شركت گاز استان قزوين، عليرضا پرهيزكاري به عنوان «سرپرست روابط عمومي» منصوب شد. سرپرست روابط عمومي شركت گاز استان قزوين منصوب شد به گزارش تابناك قزوين،در اين حكم همچنين از خدمات علي حسنپور در طول دوران تصدي رئيس روابط عمومي شركت گاز استان تشكر و قدرداني شد. گفتني است با توجه به ابلاغ ساختار جديد بهره برداري شهرستان قزوين و تقسيم اين شهرستان به دو منطقه 1 و 2 طي احكام جداگانه اي از سوي شريفي معاون امور بهره برداري استان، علي اكبر صادقي فر به عنوان سرپرست اداره گاز منطقه 1 ، علي حجتي پور به عنوان سرپرست اداره گاز منطقه 2 منصوب شدند. همچنين علي حسنپور به عنوان سرپرست كالا ، حسن شريفيان به عنوان سرپرست واحد گازرساني به صنايع و مجتمع هاي مسكوني و رضا طاهرزادگان به عنوان سرپرست اداره گاز البرز منصوب شدند.