شماره 220 ماهنامه شبكه با پرونده ويژه هوش مصنوعي منتشر شد

شماره 220 ماهنامه شبكه با مقدمه‌اي بر مهارت «حل مسئله» كه در ادامه مجموعه مقالات مهارت‌هاي كليدي عصر حاضر است آغاز مي‌شود. در فصل شاهراه اطلاعات با اولين كامپيوتر ممريستوري آشنا مي‌شويد. در فصل فناوري شبكه تفاوت سرور مجازي و ابر را بررسي كرديم. در فصل امنيت داستاني برايتان تعريف مي‌كنيم از يك روز بد در دنياي ديجيتال و اما در مهمترين بخش اين شماره از ماهنامه شبكه نگاهي عميق داريم بر هوش مصنوعي و تاثير آن در زندگي سال‌هاي نه‌چندان دور بشر. پرونده ويژه هوش مصنوعي را از دست ندهيد.